Dịch WordPress

WordPress có Tiếng Việt là nhờ đội ngũ tình nguyện viên dịch, làm việc phi lợi nhuận, tiến hành dịch và cập nhật thường xuyên các bản dịch.

Những dự án mà THEMEVI đang tham gia dịch cho cộng đồng WordPress Việt Nam.

Đang tiến hành

 1. Advanced Custom Fields
 2. Caldera Forms
 3. Code Snippets
 4. CPT UI
 5. Elementor Page Builder
 6. iThemes Security
 7. Loco Translate
 8. Mailchimp for WordPress
 9. Messenger Customer Chat
 10. Polylang
 11. Popup Maker
 12. Really Simple SSL
 13. SenseiLMS
 14. PrettyLinks
 15. The Events Calendar
 16. UpdraftPlus
 17. WooCommerce
 18. Wordfence
 19. Beaver Builder (Paid Version)
 20. GP Premium (Paid Version)
 21. GeneratePress Theme
 22. Beaver Themer (Paid Version)
 23. Beaver Builder Theme (Paid Version)
 24. WP Events Manager
 25. WP Mail SMTP by WPForms
 26. WP Show Posts
 27. CAOS | Host Google Analytics Locally

Dự kiến dịch

 1. Yoast SEO
 2. WPForms
 3. GADWP
 4. WP Super Cache
 5. Regenerate Thumbnails
 6. Redirection
 7. Autoptimize
 8. WordPress Gallery Plugin
 9. và rất nhiều plugin khác 🙂