Đổi mật khẩu tài khoản website WordPress

Để đổi mật khẩu tài khoản website WordPress, ta thường sử dụng 02 cách:

  • Đổi trong Wp-Admin
  • Đổi trong phpMyAdmin

Để đổi mật khẩu tài khoản bằng phpMyAdmin bạn có thể đọc bài viết này

Sau đây là hướng dẫn đổi mật khẩu trong wp-admin (trang quản lý website).

Bước 1. Truy cập vào Thành viên > Tất cả người dùng

doi-mat-khau-tai-khoan1

Bước 2. Di chuột vào tên tài khoản muốn đổi mật khẩu > Chỉnh sửa

doi-mat-khau-tai-khoan2-min

Bước 3. Kéo xuống cuối trang > Tạo mật khẩu mới

doi-mat-khau-tai-khoan3-min

Bước 4. Gõ mật khẩu mới và bấm Cập nhật thành viên

Mật khẩu nên có chữ thường, chữ hoa, số và kí tự đặc biệt, như vậy sẽ an toàn hơn.

doi-mat-khau-tai-khoan4

Vậy là xong. Nếu tài khoản của bạn là Admin (Quản lý) bạn có thể đổi được mật khẩu của tất cả tài khoản khác trên website.