Đổi màu nút Gửi (Button Field) trong Caldera Forms

Với Caldera Forms, bạn có thể đổi màu trường Button (Button Field), một cách dễ dàng, bằng cách sử dụng Class Bootstrap được tích hợp sẵn.

Bạn có thể sử dụng 6 kiểu màu sắc khác nhau cho Button đó là

btn-default: Nền trắng chữ đen

btn-primary: Nền xanh biển chữ trắng

btn-success: Nền xanh lá cây chữ trắng

btn-danger: Nền đỏ chữ trắng

btn-warning: Nền màu cam chữ trắng

btn-info: Nền xanh lơ chữ trắng

caldera-forms-button-min

Chỉ cần đổi btn-primary thành các kiểu như đã viết bên trên.

caldera-forms-button-2-min