Đổi thông tin cơ bản cho WordPress

doi-email-1

Hướng dẫn đổi một số thông tin cơ bản cho website WordPress

Đổi tên và Slogan website

Tên website thường sẽ hiển thị trên tất cả mọi bài viết, trang, chuyên mục ở phần Tab của trình duyệt. Ví dụ: Hướng dẫn làm website – Tên website

Tên web và Slogan cũng sẽ hiển thị ở phần Header trang web.

doi-ten-slogan-website2

Để đổi tên và slogan (khẩu hiệu) website, bạn có thể làm theo 2 cách

Cách 1. Truy cập vào Thiết lập > Tổng quan

doi-ten-slogan-website1

Cách 2. Truy cập vào Giao diện > Tùy biến (hoặc Tùy chỉnh) > Nhận dạng Site

doi-ten-slogan-website3

Bạn cũng có thể ẩn tên hoặc slogan đi

doi-ten-slogan-website4

Đổi email liên hệ

Mặc định, khi cài đặt WordPress bạn đã điền email rồi. Nhưng nếu bạn muốn đổi, có thể vào phần Thiết lập > Tổng quan

doi-email-1

Bạn sẽ nhận được 1 liên kết xác nhận gửi tới Email mới. Khi nào bấm vào liên kết xác nhận này, email sẽ được đổi thành công.

Nếu bạn không thấy Email, hãy kiểm tra mục Spam. Nếu vẫn không thấy, có thể hosting đã chặn gửi Mail. Liên hệ hosting để bật hoặc cài đặt SMTP.

Đổi định dạng ngày tháng và giờ

Định dạng ngày tháng, giờ sẽ liên quan tới việc hiển thị ở bài viết.

doi-ngay-thang1

Bạn có thể đổi ở phần  Thiết lập > Tổng quan > Định dạng ngày tháng và Định dạng thời gian

doi-ngay-thang2-min

Và lưu ý nên đổi Múi giờ thành UTC +7 nhé.

Tắt đăng ký thành viên

Nếu bạn để bật đăng ký thành viên, rất dễ bị Spam.

Để tắt chỉ cần vào Thiết lập > Tổng quan > Thành viên

bat-tat-dang-ky-thanh-vien