Tải File Robots.txt chuẩn cho WordPress

Bài viết này bạn sẽ biết cách:

  • Cấu trúc File Robots.txt chuẩn cho WordPress
  • Cách tải File Robots.txt lên Hosting

Phần 1. Tạo File Robots.txt chuẩn cho WordPress

Đây là cấu trúc File Robots.txt được lấy từ Thachpham.com – Blog hàng đầu về WordPress Tiếng Việt

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-includes/
Disallow: /search?q=*
Disallow: *?replytocom
Disallow: */attachment/*
Disallow: /images/

Allow: /*.js$
Allow: /*.css$
Sitemap: http://thachpham.com/sitemap.xml.gz

Giải thích:

  • Disallow: Chặn bot truy cập
  • Allow: Cho phép bot truy cập
  • Sitemap: Dán đường dẫn sitemap của bạn

Nếu website của bạn không có thư mục images và attachment thì có thể loại bỏ hai dòng Disallow: /images/ và Disallow: /attachment/

Phần 2. Cách tải File Robots.txt lên Hosting

Bước 1. Truy cập vào Hosting

Mỗi loại hosting sẽ có một trang truy cập khác nhau. Đây là hosting sử dụng cPanel nên trông hơi khác.

dang-nhap-cpanel-hosting

Bước 2. Vào File Manager

file-manager-1-min

Bước 3. Tìm thư mục website muốn chèn file Robots

  • Nếu hosting chỉ cài đặt một tên miền thì thư mục thường là public_html
  • Nếu hosting đang cài đặt nhiều tên miền, thì tên thư mục thường trùng tên miền

file-manager-1-min

Bước 4. Bấm vào Upload

upload-file-manager

Bước 5. Chọn và tải File lên Hosting

tai-file-hosting

Tham khảo:

File Robots Thạch Phạm: https://thachpham.com/robots.txt

Ảnh đại diện: Namngo.net