Tạo Form liên hệ đa ngôn ngữ

Với Caldera Forms Free, bạn có thể tạo Form liên hệ đa ngôn ngữ bằng cách sử dụng điều kiện (Condition), rất dễ và nhanh chóng.

1. Tạo form liên hệ

Đầu tiên bạn cần tạo Form liên hệ trước đã. Mình sẽ lấy ví dụ với form liên hệ đơn giản với 2 ngôn ngữ English – Vietnam nhất.

Chỉ cần biết cách làm, form phức tạp bạn cũng tự làm được.

  • Togge Switch – Language – Option: English – Vietname
  • Single Line Text – Họ tên
  • Phone Number (Basic) – Điện thoại
  • Button – Gửi
  • Single Line Text – Full Name
  • Phone Number (Basic) – Phone
  • Button – Send

form-lien-he-da-ngon-ngu5-min

form-lien-he-da-ngon-ngu1-min

2. Thiết lập ngôn ngữ

Bấm vào Conditions > Add Conditional Group > Đặt tên English > tại Type bấm Show > If (Language) is English > Đánh dấu Full Name, Phone, Send

form-lien-he-da-ngon-ngu2-min

Tương tự bấm vào Add Conditional Group > Đặt tên Vietnam > tại Type bấm Show > If (Language) is Vietname > Đánh dấu Họ tên, Điện thoại, Gửi.

form-lien-he-da-ngon-ngu3-min

Sau đó bấm Save Form để lưu lại Form. Và Preview Form để xem Form như nào nhé!

Khi bấm vào ngôn ngữ bất kỳ, nó sẽ xuất hiện ra các trường tương ứng của ngôn ngữ đó!

form-lien-he-da-ngon-ngu4-min

Được viết theo gợi ý về Togge Field bởi GiangLe.Dev