Tạo Form liên hệ có Quận Huyện

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo Form liên hệ có Tỉnh thành – Quận – Huyện bằng Caldera Forms Free.

Khi bạn chọn vào một tỉnh thành bất kỳ, nó sẽ hiện ra Quận – Huyện tương ứng!

Bắt đầu nhé.

1. Tạo Form liên hệ

Đầu tiên bạn cần tạo Form liên hệ, với các trường về Tỉnh thành và Quận Huyện. Bạn cần gõ tay tất cả Tỉnh thành phố và Quận huyện nhé.

Hơi cực tí. Nhưng chỉ cần làm một form ban đầu. Từ form thứ hai bạn có thể Clone Form hoặc Export Import vào một website khác cần sử dụng.

  • Single Line Text: Họ tên
  • Dropdown Select: Tỉnh thành – Placeholder: Chọn tỉnh thành – Option: Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng
  • Dropdown Select: Hà Nội – Hide LabelPlaceholder: Chọn quận huyện – Option: Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình
  • Dropdown Select: Đà Nẵng – Hide LabelPlaceholder: Chọn quận huyện – Option: Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu
Trường Quận Huyện của Tỉnh thành, đánh dấu Hide Label
Placeholder là Chọn quận huyện, bấm Add Option để thêm tên quận, huyện

2. Thiết lập điều kiện

Tiếp theo chúng ta cần thiết lập điều kiện, để khi bấm vào Tỉnh thành phố bất kỳ, sẽ xuất hiện Quận Huyện tương ứng.

Bấm vào Conditions > Add Conditional Group > Đặt tên Hà Nội > Tại Type, chọn Show > If (Tỉnh thành) is Hà Nội > Đánh dấu Hà Nội

Bấm vào Add Conditional Group > Đặt tên Sài Gòn > Tại Type, chọn Show > If (Tỉnh thành) is Sài Gòn > Đánh dấu Sài Gòn

Bấm vào Add Conditional Group > Đặt tên Đà Nẵng > Tại Type, chọn Show > If (Tỉnh thành) is Đà Nẵng > Đánh dấu Đà Nẵng > Bấm Save Form để lưu lại.

3. Kiểm tra kết quả

Form sau khi lưu sẽ như này

Khi chọn Tỉnh thành là Hà Nội

Khi chọn Tỉnh thành là Sài Gòn

Khi chọn tỉnh thành là Đà Nẵng

form-quan-huyen9-min

Một ví dụ đơn giản cho 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Nếu bạn cần làm nhiều tỉnh hơn, hãy thực hiện tương tự thôi.