Tạo Form tính giá tự động

Mình sẽ giúp bạn biết thêm về tính năng Tính toán qua việc tạo Form tính giá tự động cho Dịch vụ thiết kế website ngay sau đây.

Mình chỉ là gợi ý hướng làm qua một form đơn giản thôi. Dựa vào đó bạn có thể làm form tính toán với nhiều trường phức tạp hơn!

1. Tạo form báo giá đơn giản

Bạn cần tạo một form báo giá với các trường (field) cơ bản như sau:

trong đó Slug mình đã tạo là, tương ứng với thứ tự các trường trong form trên

 • ten_mien (Radio)
 • thoi_gian_ten_mien (Number)
 • mua_hosting (Radio)
 • thoi_gian_hosting (Number)
 • kieu_thiet_ke (Radio)
 • bao_gia (Button)

2. Điền giá trị cho các trường

Tại các trường Radio, bạn bấm vào Show Values > Điền mức giá tương ứng vào

điền giá cho trường mua tên miền
điền giá cho trường mua hosting
điền giá cho trường kiểu web

3. Tạo trường tính toán Calculation

Tạo thêm một trường tính toán Calculation vào Form báo giá phía trên.

Đặt tên (name) gì cũng được. Slug nên điền không dấu như hình, ví dụ: chi_phi.

 • Hide Label (ẩn nhãn) đi cho đẹp.
 • Before: điền là Chi phí, Tổng, Giá, Báo giá….từ gì đó cũng được, và phía đằng sau là một dấu cách nhá.
 • After: VNĐ, Đ, đồng, USD…tùy bạn, và phía đằng trước cũng là một dấu cách

caculation-field-caldera2-min

Bạn sẽ có. Nhớ kéo nó lên phía trên nút Báo giá nhìn cho đẹp.

Bạn cũng có thể chọn vào Money Format, để nó hiển thị dưới định dạng tiền tệ. Và dấu phân cách hàng nghìn (Thousands separator, dấu phẩy) và phần thập phân (Decimal Separator, dấu chấm).

4. Thiết lập công thức tính toán

Để thiết lập tính toán, Caldera Forms cho chúng ta 2 lựa chọn là

 • Manual Formula: gõ công thức thủ công, áp dụng mọi trường hợp
 • Operator Group: thiết lập công thức theo trường đã tạo, bị hạn chế rất nhiều

Chúng ta cùng xét xem cần làm như nào theo cả hai cách nhé.

Cách 1. Sử dụng Operator Group

Operator Group chỉ cho phép sử dụng các phép tính cơ bản cộng trừ nhân chia.

Giá dịch vụ thiết kế web = Loại tên miền (COM, NET, VN) x Thời hạn tên miền (1 năm, 2 năm…) + 100k x Thời hạn Hosting (1 tháng, 2 tháng,..,…) + Kiểu web (2,5 triệu, 10 triệu).

Chuyển qua cách viết theo Slug thì

Giá dịch vụ thiết kế web = mua_ten_mien x thoi_gian_ten_mien + 100000 thoi_gian_hosting + kieu_web

Bấm vào Add Operator Group

 • Add Line: thêm 1 trường mới
 • Dấu trừ: xóa trường
 • Ô nhỏ nhỏ: các phép toán cộng trừ nhân chia

Và bạn thiết lập tương ứng với công thức tính giá thiết kế web đã nói ở trên thôi! Bạn sẽ có như hình.

Lưu lại Form và thử nghiệm nào!

Ráp công thức ở trên. Giá web ở đây sẽ là 200.000 x 1 + 100.000 x 10 + 2.500.000 = 3.700.000 VNĐ.

Đã giống với kết quả của Form chưa? Quá đúng.

Cách 2. Đang cập nhật….

Vậy là xong rồi đó!

Ảnh đại diện: wjtian