Vài lưu ý

Nếu không có mã giảm giá. Tức là mã đã được tích hợp sẵn theo liên kết đăng ký (tức là chỉ cần bấm link, là mã sẽ được kích hoạt khi mua sản phẩm luôn rồi).

Sản phẩm/Dịch vụ được liệt kê bên dưới đều có chất lượng tốt, mình đã/đang sử dụng.

Mã giảm giá Tên miền

Mã giảm giá Hosting

Mã giảm giá VPS/Server

Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng ký, hoặc sử dụng, hãy tham gia nhóm Facebook WordPress cho Newbie để mình trợ giúp nhé!