Giới hạn Post Revision trong WordPress

Post Revision là một chức năng rất hay khi viết bài trong WordPress. Mỗi lần lưu bài viết, nó sẽ lưu một bản nháp tại thời điểm đó, và bạn có thể khôi phục bất kỳ lúc nào.

ban-thao-post-revision-min

Tuy nhiên, nếu blog/website của bạn có hàng nghìn bài viết, mỗi bài có hàng trăm Revision, thì nó sẽ chiếm một phần không nhỏ trong Database.

Vì vậy, chúng ta nên giới hạn số Revision tối đa cho bài viết, bằng một trong 2 cách sau.

Cách 1. Sử dụng wp-config.php

1. Truy cập vào hosting, và mở wp-config.php

wp-config-file

2. Dán đoạn code sau vào wp-config rồi lưu lại

Cách 2. Sử dụng Plugin

Chỉ cần cài đặt plugin Perfmatters. Sau đó truy cập Settings (Cài đặt) > Perfmatters

settings-perfmatters-min

Tìm Options > Limit Post Revisions > Đổi lại 3 hoặc 5 > Save Changes

limit-post-revisions-perfmatters1-min