blog được lập ra 2019 với mục đích ban đầu là lưu giữ các bài viết về kinh doanh, khởi nghiệp để sau này dễ dàng tìm và đọc lại.

sau đó mình chuyển hướng viết về các thủ thuật tên miền, hosting, WordPress

sau hơn 1 năm, mình ngừng blog cho tới 2024…

hiện tại mình chạy lại blog, để tối ưu lại các bài viết cũ, xóa các bài viết không còn giá trị, và mở rộng chủ đề: từ WordPress, nhảy qua các trải nghiệm cá nhân, du lịch, cuộc sống..