đôi điều về blog, vừa nghe nhạc vừa đọc :v

blog được thành lập để

chia sẻ những điều hay hay, cơ bản về WordPress...

blog có sự đóng góp ý tưởng về nội dung (GiangLe.Dev), tài trợ bản quyền theme/plugin (Tom Usborne, Gerard), tài trợ kinh phí (Minh Trần)...

mọi câu hỏi, hoặc cần trợ giúp, bạn có thể nhắn tin cho Fanpage Themevi chấm com