blog được lập ra với mục đích chia sẻ một số kiến thức cơ bản về WordPress, giúp bạn quản lí và sử dụng website dễ dàng hơn.