Giới thiệu

Xin chào các bạn

Mình là Tuan Phan, đã lập ra blog themevi.com.

Blog được tạo ra với mục đích chia sẻ mọi thứ cơ bản về WordPress dành cho bạn không biết kĩ thuật

Hỗ trợ

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào, hãy bình luận bên dưới mỗi bài viết, hoặc tham gia nhóm WordPress này

Dịch vụ

Trường hợp bạn cần Viết bài cho Website hoặc Mua Theme WordPress Tiếng Việt, bạn có thể liên hệ Facebook mình