Tự động gửi Mail cho người điền Form liên hệ

Caldera-Featured-1080x600

Trong một số trường hợp, chúng ta cần gửi một email thông báo tới người điền form, để cho họ biết là chúng ta đã nhận được thông tin họ điền.

Vậy phải làm thế nào để thiết lập việc tự động gửi mail trong Form liên hệ?

Hãy xem video sau để biết cách làm chi tiết trong Caldera Forms nhé!

Chúng ta sẽ sử dụng Processor – một tính năng rất mạnh trong plugin Caldera Forms.

Sau khi đã tạo xong Form liên hệ, bạn bấm vào Processor > Bấm tiếp Add Processor

caldera-forms-processors1-min

Bấm vào Use Processor tại Auto Responder

caldera-forms-auto-responder1-min

Tiếp tục là điền thông tin cần thiết

caldera-forms-auto-responder2-min

From Name: Tên của website. Mình thường ghi là Tuan Phan hoặc THEMEVI

From Email: Email của bạn hoặc email tên miền website. Mình thường ghi là [email protected]

Reply To: Nếu người điền form trả lời mail, thì nó sẽ được gửi tới email ở mục này. Hãy điền email của bạn.

CC/BCC: Tương tự Reply To, nếu bạn muốn gửi trả lời của người điền Form cho nhiều người

Email Subject: Tiêu đề Email

Recipient Name: Tên của người điền Form. Tên này là thay đổi liên tục nên hãy dùng %slug_name%.

Như ảnh bên dưới thì bạn cần điền %tieu

Recipient Email: Email của người điền Form. Nó thay đổi liên tục nên vẫn dùng %slug_name%.

Như ảnh bên dưới thì bạn cần điền %ho_ten%

caldera-forms-slug-min

Message: Lời nhắn gửi tới cho người điền Form. Bạn có thể nhập lời nhắn cố định. Hoặc nhập lời nhắn thay đổi theo từng tên và email của người điền Form. Ví dụ bên dưới.

Hi %slug_name%. Cảm ơn bạn đã điền Form liên hệ. Mình sẽ trả lời sớm qua email %slug_email% của bạn!

caldera-forms-auto-responder3-min

Và chúng ta sẽ có

caldera-forms-auto-responder4-min

Lưu lại và xem kết quả thôi.

caldera-forms-auto-responder5-min

Ngoài ra bạn có thể thiết lập điều kiện, để Form chỉ gửi thông báo tự động dựa trên việc người dùng điền gì vào Form. Chúng ta sẽ thảo luận điều này trong một bài viết khác nhé!