Hỏi đáp nhanh WordPress (Phần 2)

25. Đổi tên website & Tagline ở đâu?

Tên blog/website và Tagline (Khẩu hiệu) thường được hiển thị ở ngoài giao diện hoặc ở tên Tab trình duyệt, ví dụ dòng chữ THEMEVI (Tên) và Lảm nhảm vài thứ về WordPress (Tagline).

và cả ở kết quả tìm kiếm Google

Để đổi hai thông tin này, bạn truy cập vào Cài đặt > Tổng quan > Sửa sau đó bấm Lưu lại ở phía dưới của web.

26. Email quản lí

Email quản lí là email nhận tất cả thông báo trên website, chẳng hạn như thông báo:

  • Khi có ai đó đăng kí thành viên, đổi mật khẩu
  • Khi web cập nhật cái gì đấy
  • Khi web gặp vấn đề
  • Khi ai đó nhắn tin để liên hệ
  • ….

Để đổi hai thông tin này, bạn truy cập vào Cài đặt > Tổng quan > Sửa địa chỉ email và lưu lại.

Sau đó kiểm tra EMAIL MỚI, nhớ là email mới chứ không phải cũ, và bấm vào liên kết xác nhận đổi email.

27. Đổi Logo & Favicon

Mình đã viết 2 bài rồi:

28. Đổi ngôn ngữ website

Một số lưu ý

  • Bạn có thể để ngôn ngữ ở ngoài giao diện web, khác với ngôn ngữ ở trong trang quản lí
  • Nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh ở trang quản lí, khi viết bài bằng Tiếng Việt, bạn sẽ gặp lỗi về khoảng cách và font chữ.

Để đổi ngôn ngữ thì bạn truy cập vào Cài đặt > Tổng quan (giống 25 và 26) > Ngôn ngữ của trang > Chọn Tiếng Việt > Lưu lại.

29. Đổi định dạng thời gian

Định dạng thời gian sẽ ảnh hưởng tới các hiển thị ngày – tháng – năm của bài viết. Vì vậy bạn nên đổi lại cái này theo định dạng Việt/Anh tùy blog/web của bạn là web Việt hoặc Anh.

Truy cập vào Cài đặt > Tổng quan > Định dạng ngày tháng và Định dạng thời gian

Đang cập nhật thêm….