Hôm nay mình học được gì?

Nay chợt nảy ra ý tưởng, viết ra những điều mỗi ngày mình học được. Và cuối năm, thử xem mình đã biết thêm nhiều thứ đến mức nào.

Đây là những thứ mình học được từ ngày 10-01-2019.

Ngày 10-01-2019.

 • Tạo form chuyển hướng link tự động theo giá trị người dùng nhập sử dụng Caldera Forms Free
 • White-Label WordPress với plugin IPIDO.

Ngày 11-01-2019.

 • Tùy chỉnh thông báo theo giá trị người dùng nhập, xài Caldera Forms
 • Gửi email cho từng nhóm khách hàng khác nhau trong WooCommerce sử dụng Follow Ups WooCommerce
 • Thiết lập thông báo nâng cao tại WooCommerce > Thông báo (Notifications)
 • Hàm chuyển liên kết thêm vào giỏ hàng về trang thanh toán
 • Liên kết đặt vào Add to cart
 • redemPeriod của tên miền
 • Tắt AJAX sẽ ẩn thông báo sau khi điền form Caldera
 • Nhận thông báo Caldera mà không cần cài đặt SMTP, chấp cả host chặn hàm mail
 • Chuyển hosting cho web không downtime
 • GeneratePress + WP Show Post làm được web tin tức sử dụng Elements
 • Hiệu ứng Revealer ảnh, có thể thử plugin (hỗ trợ Elementor): https://wordpress.org/plugins/twenty20/

Ngày 12-01-2019.

 • Thiết lập mã giảm giá cho WooCommerce
 • Đưa thông báo còn hàng, hết hàng ra Shop Page
 • Đoạn mã kiểm tra Disk Space và Banwidth của Application trên Cloudways

Ngày 14-01-2019.

 • Gửi email đính kèm tự động trong Woo với Woo Email Attachments
 • Thêm > 50 biến thể cho sản phẩm Woo

Ngày 15-01-2019.

 • Thống kê, export báo cáo tình hình kinh doanh shop với Cost of Goods WooCommerce