Hôm nay mình học được gì?

Nay chợt nảy ra ý tưởng, viết ra những điều mỗi ngày mình học được. Và cuối năm, thử xem mình đã biết thêm nhiều thứ đến mức nào.

Đây là những thứ mình học được từ ngày 10-01-2019.

Ngày 10-01-2019.

 • Tạo form chuyển hướng link tự động theo giá trị người dùng nhập sử dụng Caldera Forms Free
 • White-Label WordPress với plugin IPIDO.

Ngày 11-01-2019.

 • Tùy chỉnh thông báo theo giá trị người dùng nhập, xài Caldera Forms
 • Gửi email cho từng nhóm khách hàng khác nhau trong WooCommerce sử dụng Follow Ups WooCommerce
 • Thiết lập thông báo nâng cao tại WooCommerce > Thông báo (Notifications)
 • Hàm chuyển liên kết thêm vào giỏ hàng về trang thanh toán
 • Liên kết đặt vào Add to cart
 • redemPeriod của tên miền
 • Tắt AJAX sẽ ẩn thông báo sau khi điền form Caldera
 • Nhận thông báo Caldera mà không cần cài đặt SMTP, chấp cả host chặn hàm mail
 • Chuyển hosting cho web không downtime
 • GeneratePress + WP Show Post làm được web tin tức sử dụng Elements
 • Hiệu ứng Revealer ảnh, có thể thử plugin (hỗ trợ Elementor): https://wordpress.org/plugins/twenty20/

Ngày 12-01-2019.

 • Thiết lập mã giảm giá cho WooCommerce
 • Đưa thông báo còn hàng, hết hàng ra Shop Page
 • Đoạn mã kiểm tra Disk Space và Banwidth của Application trên Cloudways

Ngày 14-01-2019.

 • Gửi email đính kèm tự động trong Woo với Woo Email Attachments
 • Thêm > 50 biến thể cho sản phẩm Woo

Ngày 15-01-2019.

 • Thống kê, export báo cáo tình hình kinh doanh shop với Cost of Goods WooCommerce

Ngày 18-01-2019

 • Hàm đổi số điện thoại nút Alo theo ACF Option Page
 • Danh sách các hàm hay cho WooCommerce

Ngày 26-01-2019

 • Viết plugin nhúng Git vào WordPress
 • Đổi Out of Stock thành từ khác
 • Ẩn phương thức Ship khác khi Free Shipping được áp dụng
 • Đổi Add to Cart thành từ khác

Ngày 28-01-2019

 • Xài Code Snippets để tùy chỉnh mọi thứ trong Wp-Admin
 • Cách chèn 1 Bar phía trên Header GeneratePress
 • Cách Reset toàn bộ Woo Pages khi xóa nhầm
 • Shortcode WooCommerce
 • Cách chèn Category Woo lên một trang bất kỳ sử dụng Shortcode

Ngày 29-01-2019

 • Đổi tên miền trong WordPress
 • Chặn Spam Contact Form cho người điền mail.ru

Ngày 31-01-2019

 • Tắt CSS/JS không cần thiết với Perfmatters.io hoặc Webcraftic Assets manager
 • Tắt Emoji với Disable Emoji
 • Tắt Embed với Disable Embed
 • Host GG Analytics với CAOS
 • Host GG Fonts với CAOS
 • Hàm đổi Read More thành View Product
 • Nhiều Plugin không hẳn không tốt nếu solid và lightweight code

Ngày 15-02-2019

 • Plugin tạo Share Social Scriptless, được giới thiệu bởi Founder WPBuild và Team WPBeaverBuilder
 • Tắt Star Rating trong Woo Settings
 • Cài đặt lại toàn bộ Woo Page bằng Woo Tools trong Settings
 • Sử dụng sơ sơ Perfmatters.io và Swift Performance
 • Hiểu thêm một chút về cách xài Elementor
 • Thêm _price và _sku trong Scrapes

Ngày 16-02-2019

 • Thêm bộ lọc vào Product Archive Page, xài Active Filter Widget – BB
 • Chút ít về z-index

Ngày 18-02-2019

 • Elementor có thể thiết lập Layout chon cho các Cate có ID là XXX
 • ACF có thể xuất hiện cho các post/category mà có Post Taxonomy là YYY

Ngày 21-02-2019

Ngày 22-02-2019

Ngày 26-02-2019

 • Xóa một số thành phần trong Product Page Admin
 • Thêm HTML vào tiêu đề Post/Page
 • Đổi text Add to Cart sau khi thêm vào giỏ hàng

Ngày 03-03-2019

 • Biết về trang GDPL Theme, chia sẻ Theme/Plugin theo giấy phép GPL
 • Vài tips cho blog mới từ Neil Patel
 • Cách gửi mail từ Mailchimp
 • Điền liên kết button trong Theme Flatsome
 • Đảo vị trí Sidebar trong Theme Flatsome
 • Clone web nhanh với ManageWP

Ngày 07-03-2019

 • CSS để tạo nền chỉ cho Text
 • CSS Transition

Ngày 12-03-2019

 • Hàm giới hạn Post Revisions
 • Cách đổi màu một từ trong WordPress 5.0
 • Cách chia cột bài viết trong WP 5.0
 • Unsemantic CSS Framework
 • Info Card trong Visual Composer
 • Thay đổi Payment Methods dựa trên Shipping

Ngày 16-04-2019

Ngày 18-04-2019

Ngày 22-04-2019

 • Elastic Email để gửi SMTP
 • Bật Cloudways SMTP là nó tự gửi, không cần thiết lập cho từng web
 • Kinsta có rất nhiều bài viết hay về wp-config, update, tối ưu GTMetrix,…

Ngày 23-04-2019

 • Expire Header, Cache-Control Header
 • Chèn Cache Time xong thì phải xóa Cache Cloudflare
 • Hàm chèn nhiều Post Type vào Archive Layout Beaver Builder
 • Tạo Direct Link Chat cho Tawk.to
 • Tạo nhiều Layout cho Archive Post Category
 • Plugin Everest Form có thể tùy chỉnh màu sắc
 • Inherit, Initial, Box Model, Box Sizing, Em, Rem, PreColor
 • Cấu hình EDD: PayPal, đăng ký đăng nhập, tùy chỉnh giá pay what you want,…
 • Nhanh.vn có rất nhiều giao diện ổn
 • Ghi chú trên web realtime, bên cạnh Projecthuddle là Userback.io (có bản free)

Ngày 24-04-2019

 • Thiết lập điều kiện cho Custom Fields (ACF Field hoặc Post Field mặc định), trong đó ACF Options sử dụng  Sẽ hiển thị nếu trường KHÔNG có giá trị

Ngày 25-04-2019

 • ipconfig /flushdns
 • GridPane tự động cài đặt và cấu hình Multisite
 • RunCloud đặt chung web ngang hàng nhau như chung 1 Hosting cPanel

Ngày 26-04-2019

Ngày 27-04-2019

 • currentColor
 • Nhiều icon đẹp từ Flaticon.com, cần credit