Beaver Hosting

Hosting cho WordPress sử dụng Beaver Builder

Gói 01

100k /tháng
 • 1 website
 • 1 GB SSD
 • Free SSL
 • Free 1 Staging Site
 • Backup dữ liệu hàng ngày
 • Hỗ trợ kĩ thuật Hosting
 • Hỗ trợ kĩ thuật website
 • Hỗ trợ qua Email

Gói 02

250k /tháng
 • 1 website
 • 2 GB SSD
 • Free SSL
 • Free 1 Staging Site
 • Backup dữ liệu hàng ngày
 • Hỗ trợ kĩ thuật Hosting
 • Hỗ trợ kĩ thuật website
 • Hỗ trợ qua Email

Gói 03

500k /tháng
 • 5 website
 • 5 GB SSD
 • Free SSL
 • Free 5 Staging Site
 • Backup dữ liệu hàng ngày
 • Hỗ trợ kĩ thuật Hosting
 • Hỗ trợ kĩ thuật website
 • Hỗ trợ qua Email

1
Bạn có câu hỏi?