Hướng dẫn đăng ký Google Webmaster Tools (Google Search Console)

themevi-google-search-console2-min

Để đăng ký Google Webmasters Tool, hay vừa được đổi tên thành Google Search Console, bạn chỉ cần làm theo các bước sau.

Bước 1. Truy cập vào Google Search Console

themevi-google-search-console2-min

Bước 2. Điền Gmail

themevi-google-search-console3-min

Điền mật khẩu gmail

themevi-google-search-console4-min

Bước 3. Bấm vào mũi tên

themevi-google-search-console5-min

Tiếp tục bấm vào Add Property

themevi-google-search-console6-min

Bước 4. Điền địa chỉ Website > Continue

themevi-google-search-console7-min

Rồi đợi chút

themevi-google-search-console8-min

Bước 5. Xác minh Website

Google sẽ yêu cầu xác minh bạn là chủ website bằng một trong các cách

  • HTML File: tải file HTML Google cung cấp lên Hosting
  • HTML Tag: chèn code Google vào website (dễ làm)
  • Google Analytics: xác minh qua tài khoản Google Analytics (dễ làm)
  • Domain Name Provider: xác minh qua tài khoản tên miền, bằng cách thêm Record vào DNS

Mình sẽ hướng dẫn xác minh qua HTML Tag, vì cái này là dễ làm nhất cho các bạn newbie.

themevi-google-search-console9-min

Kéo xuống và bấm vào mũi tên bên phải HTML Tag. Đây là đoạn mã chúng ta cần chèn trong Bước 7.

themevi-html-tag-google-search-console-min

Bước 6. Truy cập vào website của bạn

dang-nhap-vao-wordpress-1-min

tiếp tục vào Plugin > Cài mới

plugin-cai-moi-themevi1-min

Gõ tên Insert Headers and Footers vào ô tìm kiếm rồi Enter

insert-headers-and-footers1-themevi-min

và sau đó Kích hoạt

insert-headers-and-footers2-themevi-min

Bước 7. Chèn HTML Tag

Truy cập vào Cài đặt > Insert Headers and Footers

cai-dat-insert-headers-and-footers-themevi-min

Dán đoạn mã HTML Tag vào Scripts in Header > Save

themevi-scripts-in-header-html-tag-min

Bước 8. Xác minh

Quay lại phần xác minh trong Google Search Console, bấm vào Verify tại HTML Tag

themevi-google-search-console-html-tag3-min

Đợi chút

themevi-google-search-console-html-tag4

Thành công! Xong.

themevi-google-search-console-end