Hướng dẫn sửa Form thanh toán WooCommerce

Mặc định Form thanh toán của WooCommerce có rất nhiều mục, và một số là không cần thiết, hoặc không cần để bắt buộc. Vậy làm thế nào để sửa các mục đó?

Bạn có thể thêm Filter để xóa hoặc bỏ bắt buộc. Nhưng nếu bạn cảm thấy khó khăn, và sợ lỗi khi xài các đoạn mã đó. Hãy sử dụng plugin Checkout Field Editor.

form-thanh-toan-woo1-min

Bước 1. Cài đặt plugin Checkout Field Editor

Truy cập vào Plugin > Cài mới

plugin-cai-moi-themevi1-min

Gõ Checkout Field Editor và bấm Enter > Cài đặt

checkout-field-editor1-min

Và bấm Kích hoạt

checkout-field-editor2-min

Bước 2. Truy cập vào WooCommerce > Checkout Form

woocommerce-checkout-form1-min

Và bạn sẽ thấy tất cả các trường ở form thanh toán và thiết lập

woocommerce-checkout-form2-min

Bill Fields: các trường của phần thanh toán

  • Add field: thêm trường mới vào form thanh toán
  • Remove: xóa một trường khỏi form thanh toán và trang quản lý Checkout Editor
  • Disable: ẩn 1 trường khỏi form thanh toán
  • Enable: hiển thị 1 trường
  • Reset to default fields: khôi phục tất cả thiết lập về mặc định
  • Save changes: lưu toàn bộ thiết lập

form-thanh-toan-woo1-min

Shipping Fields: các trường của phần giao hàng

form-giao-hang-woo1-min

Additional Fields: các trường bổ sung khác

form-thong-tin-bo-sung-woo1

Bước 3. Hướng dẫn thiết lập

3.1. Ẩn các trường

Để ẩn các trường khỏi form thanh toán, bạn chỉ cần đánh dấu vào các trường và chọn Enable, sau đó bấm Save changes.

Như trong hình, là mình thử ẩn các trường Tên công ty – Địa chỉ nhà, căn hộ, tòa nhà… và Mã bưu điện

themevi-an-truong-form-thanh-toan-woo1-min

Và kết quả, khi thanh toán sản phẩm. Các trường trên đã bị ẩn đi.

themevi-an-truong-form-thanh-toan-woo2-min

Nếu bạn không muốn ẩn nữa, muốn hiển thị, thì đánh dấu các trường bị ẩn > Enable > Save changes là được.

3.2. Bỏ bắt buộc

Có một số trường như địa chỉ email, tên công ty, mã bưu điện là không cần điền. Vậy chúng ta cần bỏ bắt buộc, vì người dùng sẽ gặp lỗi thanh toán khi không điền.

Trường bắt buộc là các trường có dấu * đỏ bên phải tên.

Đầu tiên đánh dấu vào trường cần bỏ bắt buộc > Chọn Edit

themevi-bo-require-1-min

Bỏ đánh dấu tại Required và bấm Edit Field

themevi-bo-require-2-min

Thực hiện tương tự cho các trường khác, mà bạn muốn bỏ bắt buộc.

Sau đó bấm Save changes.

themevi-checkout-form-editor-save-changes1-min

Các trường đã bị bỏ bắt buộc. Và chúng sẽ ghi là (tùy chọn).

themevi-bo-require-3-min

3.3. Khôi phục thiết lập

Nếu bạn vô tình xóa, hoặc đổi nhầm thông tin nào đó, hoặc bạn chỉ muốn khôi phục toàn bộ thiết lập về mặc định. Vậy chỉ cần bấm vào Reset to default fields > OK.

themevi-reset-woo-checkout-editor1-min

3.4. Thêm trường

Nếu bạn muốn thêm mục nào đó vào form thanh toán thì sao? Chẳng hạn thêm dòng ghi chú cho khách hàng, đăng ký nhận mã giảm giá,….

Bấm vào Add field

themevi-add-field-woo1-min

Điền thông tin cho trường

Name: mặc định sẽ là billing_ bạn cần điền thêm vào sâu dấu _ nhớ điền không dấu, liền nhau, có thể chữ hoặc số, và đặt biệt không được trùng với Name của các Field (trường) khác.

Type: chọn Text

Label: Tên hiển thị phía trên mục để nhập

Validation: kiểu dữ liệu nhập. Nếu bạn để là email, mà người dùng nhập vào không phải email sẽ báo lỗi. Nó có các kiểu dữ liệu sau:

  • Email
  • Phone
  • Postcode
  • State

Required: có thiết lập bắt buộc không

Enabled: có hiển thị ở form thanh toán không

Display in Emails: có hiển thị trong email gửi về không

Display in Order Detail Pages: có hiển thị trong trang chi tiết đơn hàng không

thong-tin-don-hang-woo1-min

Và tiếp là bấm Edit Field.

themevi-add-field-woo2-min

Sau đó bấm Save changes

themevi-checkout-form-editor-save-changes1-min

Và kết quả

themevi-add-field-woo3-min

Vậy là xong. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy bình luận bên dưới nhé!