Hướng dẫn thiết lập Trang chủ cho WordPress

WordPress thường hiển thị bài viết mới nhất ở Trang chủ.

Tuy nhiên nếu bạn muốn thiết lập 1 trang nào đó trở thành trang chủ thì phải làm sao?

Bước 1. Truy cập vào Tổng quan > Đọc > Một trang tĩnh (chọn dưới đây)

thiet-lap-trang-chu1-min

Bước 2. Chọn trang sẽ là Trang chủ

thiet-lap-trang-chu2-min

Một số Theme WordPress, bạn cần thiết lập Trang chủ thì mới thêm bớt được các Widget, hoặc sử dụng được Page Builder.