Hướng dẫn xóa Read More trong WordPress

Cập nhật: 18/06/2019

Đôi khi bạn sẽ thấy phần Read More, hoặc Đọc thêm, hoặc Xem thêm…với các bài viết hiển thị rút gọn trên trang chủ, chuyên mục…

read-more-wordpress-1-min

Vậy làm sao để xóa nút Read More này?

Bạn chỉ cần thêm một dòng code nhỏ vào trong CSS Bổ sung hoặc Style.css

Cách 1. Thêm code vào CSS Bổ sung

Bước 1. Vào Giao diện –> Tùy biến (hoặc Tùy chỉnh)

giao-dien-sua-wordpress

Bước 2. Vào CSS Bổ sung hoặc Custom CSS/Additional CSS, hoặc tên gọi tương tự (ở cuối cùng)

css-tuy-chinh

Bước 3. Chèn đoạn code này rồi bấm Đăng

.read-more {
displaynone;
read-more-wordpress-2
Bước 4. Xem thành quả. Nút Read more đã biến mất
read-more-wordpress-3-min

Cách 2. Thêm Code vào Style.css

Bước 1. Mở Giao diện –> Sửa
giao-dien-sua-wordpress
Bước 2. Bấm vào tệp Style.css và dán đoạn code vào
.read-more {
displaynone;
read-more-wordpress-4-min
Trường hợp code kia không chạy, hãy thử xóa và thêm lại đoạn code này:
.read-more {
displaynone !important;
Nếu bạn vẫn thấy chữ Read More chưa biến mất thì:
  • Xóa Cache: Xóa cache trình duyệt (bấm Ctrl Shift Delete)

Mỗi giao diện sẽ có một cấu hình khác nhau, nên đôi khi một vài giao diện sẽ không áp dụng cách này được. Và khi đo bạn cần gửi website vào dưới, mình sẽ gửi đoạn code tương ứng nhé!