Cloudways giảm 30% Hosting. Mã giảm: SCALEINSUMMER

Mã giảm giá Tên miền

Mã giảm giá Hosting

  • Azdigi: Giảm 10% khi xài mã AZDG10. Và giảm 45%, xài mã AZ30475  cho gói Turbo Cloud Hosting
  • Hawkhost: Giảm 25% đăng ký lẫn gia hạn. Thử ngay
  • Cloudways: 3 ngày dùng thử Cloud Hosting miễn phí. Thử ngay

Mã giảm giá VPS

  • Vultr: Tặng 50$ cho tài khoản mới (xài trong 1 tháng) và 3$ (không giới hạn). Thử ngay
  • Digital Ocean: Tặng 100$ cho tài khoản mới (xài trong 60 ngày). Thử ngay.
  • Linode: Tặng 20$ cho tài khoản mới. Xài Promotion Code: PodcastInIt2018 và Referral Code: d3195b22469c5c2925b04bb128a30b6c5ea12167. Thử ngay
  • Azdigi: Giảm 10% VPS khi xài mã AZDG10. Thử ngay

Mã giảm giá Theme & Plugin

  • GP Premium: giảm 25% khi đăng ký và 45% gia hạn. Mã: CELEBRATING5

Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng ký, hoặc sử dụng, hãy tham gia nhóm Facebook WordPress cho Newbie để mình trợ giúp nhé!

1
Bạn có câu hỏi?