Hướng dẫn tạo mã nhúng Fanpage Facebook

Với mã nhúng Fanpage, bạn có thể chèn Fanpage vào bài viết, widget, sidebar và nhiều vị trí khác.

Để tạo mã nhúng Fanpage Facebook, chỉ cần làm theo hướng dẫn sau:

1. Truy cập vào Facebook Page Plugin – Facebook for developers

2. Dán đường dẫn Fanpage Facebook

3. Điều chỉnh thông tin mã nhúng

Bạn có thể điều chỉnh những thông tin sau

Tabs: timeline, messages, events

timeline: hiển thị bài viết mới nhất trên Fanpage

messages: hiển thị phần nhắn tin cho Fanpage

events: hiển thị các sự kiện mới nhất do Fanpage tổ chức

không điền gì hết: nó chỉ hiển thị như hình dưới

Chiều rộng (width) và Cao (height) của khung chứa mã nhúng.

và một số tùy chọn hiển thị khác.

ma-nhung-fanpage-fb9-min

Show Friend’s Faces: có hiển thị ảnh đại diện của bạn bè đã Thích Fanpage không. Nếu không đánh dấu, nó sẽ ẩn đi như hình dưới.

Hide Cover Photo: có ẩn ảnh cover Fanpage không. Nếu đánh dấu, thì Fanpage sẽ như bên dưới

Use small header: sử dụng ảnh cover nhỏ. Nếu đánh dấu, nó sẽ như bên dưới

4. Tạo mã nhúng

Bấm Get Code để lấy mã nhúng

ma-nhung-fanpage-fb13-min

Bấm vào IFrame

Và sao chép đoạn mã ở vị trí như dưới

5. Sử dụng mã nhúng

Để chèn vào Widget, bạn hãy dán đoạn mã đó vào Widget Custom HTML, hoặc Widget HTML, hoặc Widget Text Editor (hoặc Text, tên Tiếng Việt là Văn bản). Nếu chọn Widget Text/Text Editor, bạn phải bấm vào định dạng Text (góc phải có Visual/Text) để dán nhé!

Nếu dán vào bài viết, chỉ cần chuyển bài qua HTML (bấm vào Text ở Visual/Text).