Hướng dẫn tạo Sub-Domain Namesilo

Sub-Domain là tên miền có dạng abc.tenmiencuaban.com

Bạn có thể tạo bao nhiêu sub-domain cũng được, tất cả hoàn toàn miễn phí.

Và bạn có thể trỏ chúng về hosting, để tạo ra nhiều website hoặc landing page, cho các dự án của bạn.

Và trong phần tiếp theo đây, mình sẽ hướng dẫn cách tạo Sub-Domain ở Namesilo và cách trỏ Sub-Domain về các Hosting hiện nay.

1. Truy cập vào Namesilo

Truy cập Namesilo, bấm Log In > Điền Username (hoặc Tên miền) và Mật khẩu

gia-han-ten-mien-namesilo1-min

Bấm vào Manage My Domains

gia-han-ten-mien-namesilo2-min

2. Kiểm tra Nameserver

Việc tạo Sub-Domain tại Namesilo chỉ có hiệu lực khi tên miền sử dụng Nameserver mặc định của Namesilo. Vậy nên chúng ta cần kiểm tra xem tên miền có sử dụng namserver mặc định không.

Chọn tên miền và bấm Change Nameservers

chon-ten-mien-namesilo-min

Nếu kết quả là 3 Nameserver như ảnh dưới, chứng tỏ tên miền đang sử dụng Nameserver mặc định của Namesilo.

Nếu kết quả KHÔNG phải ns1.dnsowl.com, ns2.dnsowl.com và ns3.dnsowl.com, bạn KHÔNG THỂ tạo Sub-Domain ở Namesilo, mà cần tạo sub-domain ở Hosting.

3. Tạo Sub-Domain

Nếu bạn kiểm tra thấy Namesilo đang sử dụng Nameserver mặc định, bạn có thể tiến hành tạo sub-domain.

Đánh dấu tên miền và bấm vào hình quả cầu

dns-namesilo-min

Bấm vào A và điền thông số cho subdomain

  • Hostname: có thể là số, chữ cái, dấu gạch ngang, viết không dấu. Đây chính là phần tên phía trước sub-domain.
  • IPV4 Address: địa chỉ ip hosting bạn muốn trỏ tới
  • TTL: để mặc định, Namesilo để là con số nào thì bạn giữ nguyên như thế

và bấm Submit

namesilo-subdomain1-min

Xong rồi đó. Chờ khoảng 1-2 giờ để Namesilo cập nhật.

Khi đó bạn có thể truy cập sub1.themevi.com, nó sẽ dẫn bạn tới hosting 🙂

4. Trỏ Sub-Domain Namesilo về Hosting

Trong bước 3 ở trên, mình đã hướng dẫn tạo và trỏ sub-domain về một Hosting bất kỳ rồi! Sau đây sẽ là hướng dẫn trỏ Sub-Domain về các hosting phổ biến.

Lưu ý trước khi trỏ Sub-Domain

Với trỏ tên miền, bạn có thể trỏ theo Nameserver hoặc trỏ theo IP. Nhưng với Sub-Domain, bạn chỉ trỏ được theo IP.