Các nhà cung cấp tên miền tại Việt Nam

Đây là danh sách các nhà cung cấp tên miền tại Việt Nam đã được ủy thác bởi ICANN và VNNIC

 • ICANN – Tổ chức quản lý tên miền quốc tế.
 • VNNIC – Cơ quan quản lý tên miền Việt Nam

Nếu bạn có ý định mua tên miền tại Việt Nam, bất kể là tên miền quốc tế, hay tên miền Việt Nam hãy nên chọn mua tại các đơn vị đã được ủy thác bởi ICANN hoặc VNNIC.

1. Tenten

logo tenten_ok

Website: Tenten.vn

Sản phẩm

 • Tên miền quốc tế
 • Tên miền Việt Nam
 • Hosting, Server
 • Email Server
 • SSL

Đánh giá:

 • Rất nhiều khách hàng
 • Quản lý tên miền đơn giản
 • Trỏ tên miền nhanh, chưa đầy 10 phút
 • Thường xuyên giảm giá

Mình đang đặt hơn 20 tên miền khách hàng của công ty cũ ở Tenten. Vẫn hay giới thiệu bạn bè mua ở đây.

2. iNET

inet-min

Website: iNet.vn

Sản phẩm

 • Tên miền quốc tế
 • Tên miền Việt Nam
 • Hosting
 • Email
 • SSL

Đánh giá

 • Thường xuyên giảm giá

Mình chưa sử dụng, nên không có đánh giá khác.

3. Mắt Bão

mat-bao

Website: Matbao.net

Sản phẩm

 • Tên miền quốc tế
 • Tên miền Việt Nam
 • Hosting
 • Email
 • Thiết kế website

Đánh giá

Mình chưa sử dụng nên không có đánh giá

4. Nhân Hòa

nhan-hoa-min

Website: Nhanhoa.com

Sản phẩm

 • Tên miền quốc tế
 • Tên miền Việt Nam
 • Hosting
 • Email
 • SSL
 • Thiết kế web

Đánh giá

Chưa sử dụng nên không có đánh giá

5. PA Việt Nam

pa-vietnam

Website: pavietnam.vn

Sản phẩm

 • Tên miền
 • Hosting
 • Server
 • Email
 • SSL
 • Thiết kế web
 • Tổng đài ảo

Đánh giá

Hơn 4 năm rồi chưa sử dụng. Không có đánh giá

6. Super Data

Website: Superdata.vn

Sản phẩm: 

 • Tên miền quốc tế
 • Tên miền Việt Nam
 • Hosting
 • Server
 • Email
 • Thiết kế web

Đánh giá

Mới nghe lần đầu nhà cung cấp này.

7. Maprilis

Website: Maprilis.com.vn

Đánh giá: Mình mới nghe lần đầu công ty này

Và còn rất nhiều nhà cung cấp tên miền quốc tế tại Việt Nam nữa, nhưng phía trên là 8 đơn vị đã được ủy thác bởi ICANN, nên sẽ đảm bảo nhất!