Parallax Row Background – Beaver Builder

Parallax là gì?

Parallax là khi cuộn chuột xuống, hình nền và nội dung sẽ chuyển động với tốc độ khác nhau.

Xem ảnh động sau đây để hình dung rõ hơn.

Hiệu ứng Parallax rất nổi bật, nhưng đừng lạm dụng nó! Nó có thể khiến người đọc bị hấp dẫn và không chú ý đến nội dung quan trọng khác.

Tạo hiệu ứng Parallax cho Row Background

1.Mở cài đặt hàng (Row Setting)

2. Tại tab Style, kéo xuống mục Background (Nền), tại Type (Kiểu) chọn Parallax.

Tùy chọn Parallax Background sẽ hiện ra với rất nhiều thiết lập.

3. Chọn ảnh để sử dụng cho nền

4. Chọn tốc độ chuyển động cho ảnh nền

Tùy chọn khác

1. Để tăng chiều cao ảnh khi cuộn, hãy đổi chiều cao hàng (gần đầu tab Style) tới Full Height hoặc Min Height. Hoặc tăng padding top và bottom tại tab Advanced.

2. Chọn màu nền cho ảnh trong trường hợp không tải được ảnh. Nó sẽ giúp người đọc dễ dàng đọc được văn bản, khi ảnh chưa được tải xong. Dùng màu tối cho chữ sáng và màu sáng cho chữ tối.

3. Sử dụng màu phủ (Overlay Color) để dễ đọc trong khi hình nền và văn bản được cuộn. Bạn có thể sử dụng màu đen (#000000) hoặc màu trắng (#FFFFFF) với độ trong suốt 50% hoặc có thể sử dụng bất kỳ màu nào bạn thích.

4. Thiết lập viền cho hàng, để xác định các cạnh của ảnh khi cuộn.

Nguồn: WPBeaverBuilder.com