Quản lý danh mục sản phẩm trong WordPress

Bài viết sẽ đề cập tới các vấn đề về tạo, sửa, xóa danh mục sản phẩm trong WooCommerce WordPress, từng bước một.

Phần 1. Cách tạo danh mục sản phẩm

Bước 1. Truy cập vào Sản phẩm > Danh mục

san-pham-danh-muc1-min

Bước 2. Tạo danh mục

Nhìn bên phải bạn sẽ thấy mục điền thông tin danh mục sản phẩm mới

  • Tên: đặt tên gì cũng được, tùy ý bạn
  • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh: đường dẫn danh mục, nên viết kiểu như trong hình
  • Danh mục cha: chọn danh mục cha (nếu có, ví dụ: Hàng điện tử Nhật Bản sẽ là con của danh mục Hàng điện tử)
  • Mô tả: mô tả danh mục, nên điền, tốt cho SEO
  • Kiểu hiển thị & Hình thu nhỏ: không cần quan tâm lắm, nó chỉ có tác dụng trong một số web WordPress thôi.

tao-danh-muc-san-pham1-min

Sau khi bấm Thêm danh mục mới

tao-danh-muc-san-pham2-min

Phần 2. Cách sửa danh mục sản phẩm

Bước 1. Truy cập vào Sản phẩm > Danh mục

san-pham-danh-muc1-min

Bước 2. Sửa danh mục sản phẩm

Di chuột vào danh mục sản phẩm cần sửa > Sửa

sua-danh-muc-san-pham1-min

Bạn sẽ thấy hai tùy chọn đó là Chỉnh sửaSửa nhanh. Sửa nhanh cho phép đổi nhanh tên và đường dẫn bài viết. Chỉnh sửa thì đầy đủ hơn.

Đây là sửa nhanh, đổi tên, chuỗi cho đường dẫn tĩnh và bấm Cập nhật danh mục

sua-danh-muc-san-pham2-min

Đây là chỉnh sửa (sửa đầy đủ). Thay đổi các phần rồi bấm Cập nhật.

sua-danh-muc-san-pham3-min

Sau khi bấm cập nhật

sua-danh-muc-san-pham4

Phần 3. Xóa danh mục sản phẩm

Bước 1. Truy cập vào Sản phẩm > Danh mục

san-pham-danh-muc1-min

Bước 2. Xóa danh mục sản phẩm

Di chuột vào danh mục sản phẩm cần xóa > Bấm Xóa

xoa-danh-muc-san-pham1-min

Bấm tiếp OK. Và danh mục sẽ bị xóa

Phần 4. Danh mục mặc định

Khi di chuột vào sản phẩm, bạn sẽ thấy một tùy chọn là Đặt làm mặc định. Vậy nó là gì?

Danh mục sản phẩm được thiết lập Đặt làm mặc định thì sẽ không thể xóa được! Vậy thôi