Quản lý đơn hàng trong WooCommerce

Khi có người đặt mua sản phẩm trên website, thông tin đơn hàng sẽ được gửi về bảng quản lý Wp-Admin và Email. Bạn có thể đọc thêm bài viết Thiết lập đơn hàng trong WooCommerce để biết cách điều chỉnh email nhận đơn hàng.

Phần 1. Giới thiệu chung

Truy cập phần quản lý đơn hàng

Để vào phần quản lý đơn hàng, truy cập vào WooCommerce > Đơn hàng

woocommerce-don-hang1-min

Bạn sẽ thấy con số bên phải chữ Đơn hàng. Đó chính là số lượng đơn hàng đã được khách hàng đặt trên web.

Và danh sách các đơn hàng trên web với các thông tin như

  • Mã số – Tên người mua hàng: ví dụ #77 Tuan Phan
  • Ngày mua hàng: ví dụ 10 giờ trước
  • Trạng thái: Đang xử lí (Processing), Tạm giữ (On-Hold) và nhiều trạng thái khác. Sẽ nói cụ thể ở phần sau.
  • Tổng cộng: Tổng số tiền đơn hàng
  • Biểu tượng con mắt bên trái ngày mua hàng: Xem nhanh Thông tin đơn hàng

don-hang-woocommerce1-min

Bấm vào hình con mắt, bạn sẽ thấy hiện ra popup chứa thông tin tóm gọn về đơn hàng.

  • Sửa: ra trang chi tiết đơn hàng
  • Đã hoàn tất: đơn hàng đã được thanh toán

Hoặc bấm dấu X để tắt.

xem-nhanh-don-hang1-min

Bạn cũng có thể bấm vào Mã số – Tên người mua hàng để ra trang chi tiết.

Ngoài ra, nếu có quá nhiều sản phẩm, bạn có thể lọc đơn hàng nhanh theo Ngày Tháng hoặc Tài khoản mua hàng

loc-don-hang1-min

Hoặc nếu bạn muốn hiển thị nhiều tùy chọn hơn ngay ở cửa sổ này, hãy bấm vào Tùy chọn hiển thị (Screen Options) ở ngay góc phải phía trên.

tuy-chon-hien-thi1-min

Đánh dấu vào các mục bạn muốn. Bạn cũng có thể đổi số lượng hiển thị nhiều hơn trên một trang, bằng cách đánh số vào Số đối tượng trên một trang > bấm Áp dụng

tuy-chon-hien-thi2-min

Và nhiều thao tác hơn sẽ xuất hiện, giúp bạn xử lý nhanh đơn hàng

tuy-chon-hien-thi3-min

Trạng thái đơn hàng

WooCommerce cung cấp 07 trạng thái đơn hàng là:

Chờ thanh toán (Pending payment)

Chủ shop đã nhận được đơn hàng. Người mua chưa thanh toán. Hoặc sản phẩm chưa thiết lập phương thức thanh toán nào.

Khi thanh toán, người mua sẽ nhận được thông báo thanh toán thành công hoặc thất bại. Và sẽ có thông báo gửi về chủ Shop. Nếu bạn không nhận được thông báo này, thì đơn hàng vẫn sẽ giữ trạng thái Pending.

Nếu không có thông báo, có thể bạn chưa thiết lập nhận email, hoặc lỗi gì đó trên web.

Thất bại (Failed): Thanh toán không thành công. Nếu mua hàng qua Paypal, có thể nó sẽ hiển thị Chờ thanh toán (Pending payment) cho đến khi Paypal được xác thực.

Đang xử lý (Processing): Đã thanh toán, kho hàng đã bị trừ số sản phẩm đặt mua, chờ xử lí. Mọi đơn hàng đều phải trải qua bước này, trừ sản phẩm ảo (phần mềm, giấy phép…) hoặc sản phẩm có thể tải về.

Mọi sản phẩm lựa chọn Trả tiền mặt khi nhận hàng sẽ có trạng thái này.

Đã hoàn thành (Completed): Đơn hàng đã hoàn thành và được xác nhận. Không cần làm gì thêm.

Tạm giữ (On-Hold): Chờ thanh toán – Kho hàng đã bị trừ số sản phẩm, nhưng bạn cần xác minh thanh toán.

Mọi sản phẩm lựa chọn Chuyển khoản ngân hàng sẽ là trạng thái này.

Đã hủy (Cancelled): Đơn hàng đã bị hủy bởi chủ Shop hoặc người mua. Không cần làm gì thêm.

Đã hoàn tiền (Refunded): Chủ shop đã hoàn tiền. Không cần làm gì thêm.

Đây là quy trình duyệt thanh toán từ WooCommerce

Phần 2. Quản lý chi tiết từng đơn hàng

Bấm vào tên từng đơn hàng để xem chi tiết

don-hang-woocommerce1-min

Bạn sẽ thấy rất nhiều mục. Đầu tiên là Chung bao gồm ngày mua hàng, trạng thái đơn hàng và tài khoản khách hàng.

Tiếp là Thanh toán chứa thông tin thanh toán. Và bên cạnh là thông tin giao hàng. Nó chỉ hiển thị một phần, bấm vào biểu tượng cây bút để xem đầy đủ.

quan-ly-don-hang-chi-tiet1-min

Bên dưới là thông tin về sản phẩm, gồm tên, mã số đơn hàng, giá tiền, hình thức giao hàng. Và nếu là hết hàng, đang đặt trước thì sẽ ghi rõ là Đặt hàng trước.

Ngoài ra còn có nút Hoàn tiền, trong trường hợp muốn hoàn lại tiền cho khách hàng.

Bạn cũng có thể sửa lại thông tin sản phẩm, lưu ý là sản phẩm phải ở trạng thái Chờ thanh toán hoặc Tạm giữ.

quan-ly-don-hang-chi-tiet2-min

Sau khi chuyển thành một trong hai trạng thái đó, bạn sẽ thấy xuất hiện các lựa chọn để sửa

quan-ly-don-hang-chi-tiet5-min

Và bên phải là các thao tác khác cho đơn hàng. Ví dụ

Hành động đặt hàng: bạn có thể gửi email hóa đơn, gửi lại thông báo đơn hàng mới, chẳng may khách bảo không nhận được. Hoặc tạo quyền tải xuống (nếu khách mua sản phẩm số).

Ghi chú đặt hàng: Ghi lại ghi chú nếu bạn muốn lưu ý gì đó về đơn hàng (Ghi chú cá nhân), hoặc bạn muốn ghi chú và gửi cho khách hàng (Ghi chú tới khách hàng).

 

quan-ly-don-hang-chi-tiet3-min

Cuối cùng, bạn có thể lựa chọn trạng thái đơn hàng cho phù hợp rồi Cập nhật thôi.

quan-ly-don-hang-chi-tiet4-min