Quản lý tài khoản nhân viên trong WooCommerce

WooCommerce cho phép tạo tài khoản nhân viên với nhiều cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ sẽ được cấp quyền khác biệt. Chẳng hạn tài khoản chỉ được phép đăng sản phẩm, tài khoản quản lý cả cửa hàng…

07 loại tài khoản trong WooCommerce

WooCommerce cho phép tạo 03 loại tài khoản. WordPress mặc định cho tạo 04 loại tài khoản. Vậy khi WordPress cài đặt WooCommerce, chúng ta có thể tạo tới 07 loại tài khoản khác nhau.

Quản lý (Administrator)

Tài khoản có quyền cao nhất, quản lý toàn bộ website. Có thể sửa, xóa sản phẩm, sửa giao diện, chức năng, thông tin website.

Shop Manager

Quản lý toàn bộ cửa hàng và bài viết. Có thể sửa cài đặt của WooCommerce. Xem danh sách tài khoản khác trên website.

Tài khoản này có quyền cao hơn Editor, chỉ đứng dưới Quản lý (Administrator) thôi.

Biên tập viên (Editor)

Quản lý bài viết của website, có quyền đăng bài, sửa bài, xóa bài của họ và tất cả thành viên khác trên web.

Tác giả (Author)

Được phép viết, đăng bài, sửa bài của chính họ.

Cộng tác viên

Được phép đăng bài, sửa bài, nhưng phải được Biên tập viên/Quản lý duyệt bài.

Khách hàng (Customer)

Khách hàng đặt mua, có thể xem được thông tin cá nhân, thông tin đơn hàng của chính họ.

Thành viên đăng ký

Thành viên đăng ký vào website, xem được thông tin của chính họ.

Hướng dẫn tạo tài khoản trong WooCommerce

 Bước 1. Truy cập vào Thành viên > Thêm mới

woocommerce-tai-khoan1-min

Bước 2. Điền thông tin tài khoản

Các mục bắt buộc điền đó là Tên người dùng, Email, Mật khẩu, Vai trò (loại thành viên nào). Bấm Hiện mật khẩu, nó sẽ tạo một mật khẩu ngẫu nhiên, hãy sửa lại theo ý bạn.

woocommerce-tai-khoan3-min

Sẽ được

woocommerce-tai-khoan2-min

Nếu đánh dấu vào Gửi thông báo đến thành viên, cả quản lý website và thành viên đều nhận được email. Đây là email thông báo cho Quản lý.

woocommerce-tai-khoan4-min

Và người dùng cũng sẽ nhận được email

woocommerce-tai-khoan5-min

 

Hướng dẫn sửa tài khoản

Bước 1. Bấm vào Thành viên > Tất cả người dùng

woocommerce-tai-khoan6-min

Bước 2. Sửa tài khoản

Di chuột vào tên người dùng > Chỉnh sửa

woocommerce-tai-khoan7-min

WooCommerce cho phép sửa rất nhiều thông tin của người dùng như Tùy chọn viết bài, thông tin cá nhân, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng…

Hình ảnh sau chỉ là một phần nhỏ thông tin bạn có thể sửa.

woocommerce-tai-khoan8-min

Hướng dẫn xóa tài khoản

Bước 1. Bấm vào Thành viên > Tất cả người dùng

woocommerce-tai-khoan6-min

Bước 2. Di chuột vào tài khoản cần xóa > Xóa

woocommerce-tai-khoan9-min

Nếu tài khoản chưa đăng bài viết hay sản phẩm nào, thì chỉ cần bấm Xác Nhận Xóa

woocommerce-tai-khoan10-min

Nếu tài khoản đã đăng bài, hay sản phẩm, bạn có thể lựa chọn chuyển toàn bộ bài viết/sản phẩm qua một tài khoản khác trước khi xóa.

woocommerce-tai-khoan11-min

Bấm Xác Nhận Xóa nữa là xong!