(Video) Thiết kế website bán hàng thời trang với Shopy Theme

Shopy Theme được thiết kế bởi Theme-Junkie, đơn vị nổi tiếng trong mảng WordPress Theme. Shopy Theme phù hợp cho web bán hàng thời trang, quần áo, hoặc bất kỳ sản phẩm nào.

shopy-desktop

Xem demo Website

Để tiến hành thiết kế website bán hàng thời trang online bằng Shopy Theme, bạn cần tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Đăng ký tên miền và Hosting

Bước 2. Cài đặt Theme Shopy

Tải theme Shopy: http://bit.ly/shopy-data

Theme Update vào 29/03/2018. Nếu có điều kiện, hãy mua Theme ở Theme-Junkie để hỗ trợ tác giả.

Bước 3. Cấu hình