Slider by Soliloquy – Responsive Image Slider for WordPress

Cập nhật: 11/04/2020

Slider by Soliloquy là plugin cho phép tạo Slider đơn giản và nhanh chóng cho WordPress.

Thông số plugin

  • 80 000+ lượt kích hoạt
  • 779/851 đánh giá 5* trên WordPress.org

Mô tả thêm

  • Tạo slider ảnh/video bằng cách kéo thả
  • Chèn slider dễ dàng qua shortcode

Tình trạng dịch

  • 98%
  • Bản dịch đã được đồng bộ, nên bạn có thể yên tâm cài đặt và sử dụng.

Bạn có thể tham gia hoàn thiện bản dịch tại đây.