Tạo Staging Site ở Hosting Cloudways

cloudways-cloud-server-hosting

Cloudways cho phép tạo Staging Site với chỉ một vài click đơn giản!

1. Truy cập vào Cloudways > Applications

Bấm biểu tượng 3 chấm tại trang web WordPress mà bạn cần tạo Staging Site. Bấm tiếp Clone App/Create Staging

Chọn hosting bạn đang sử dụng, đánh dấu vào Create as Staging > Bấm Submit

và chờ đợi

đang tạo staging site

2. Đã tạo thành công, kéo xuống các Application dưới cùng, bạn sẽ thấy Staging Site vừa tạo

Ví dụ như hình, thì nó có chữ staging màu xám ở bên phải

3. Xem thông tin Staging Site

Bạn sẽ thấy đường dẫn Staging Site. Tài khoản và mật khẩu giống hệt website chính.

Staging Site sẽ bị bảo vệ bằng mật khẩu. Tức là khi bạn truy cập staging site, bạn sẽ cần nhập tài khoản và mật khẩu như hình.

Nếu muốn gỡ bỏ mật khẩu này, bấm chuột vào Disable

Đây là hình ảnh khi truy cập Staging Site!

4. Đẩy thay đổi từ Staging Site về web chính

Nếu bạn đã sửa chữa mọi thứ ở Staging Site xong, bạn có thể đẩy mọi thay đổi về site chính, chỉ bằng cách vào Staging Management > Push

Đánh dấu vào Wep Application Files, Database, Yes please take backup > PROCEED

Đang đẩy thay đổi về web chính

5. Đẩy thay đổi từ Web chính qua Staging Site

Cloudways cũng cho phép bạn đẩy thay đổi từ web chính qua Staging Site. Chỉ cần bấm Pull

Đánh dấu vào Web Application Files và Database > PROCEED

cloudways-staging-site-11-min

và chờ đợi thôi