Hướng dẫn sửa nhanh bài viết WordPress

Đây là những thao tác nhanh cho bài viết trong WordPress, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian mỗi khi sửa bài.

WordPress cho phép sửa bài bằng hai cách: Sửa chi tiếtSửa nhanh

Với sửa nhanh, bạn có thể thay đổi nhanh chóng rất nhiều thông tin như Tên, đường dẫn, tác giả, ngày đăng, chuyên mục, thẻ, tắt bình luận, đặt mật khẩu….cho bài viết.

Để sửa nhanh bài viết, bạn vào Bài viết > Tất cả bài viết

bai-viet-tat-ca-bai-viet-wordpress1-min

Di chuột vào bài viết cần sửa > Bấm Sửa nhanh

Bạn sẽ thấy một loạt thông tin, đây chính là những thứ bạn có thể sửa. Mình đã giải thích ngay phía dưới.

Tiêu đề: tên của bài viết

Chuỗi cho đường dẫn tĩnh: đường dẫn bài viết, viết dạng ten-bai-viet (không dấu, và tối đa tầm 5 từ).

Việc sửa đường dẫn sẽ ảnh hưởng tới việc Index của bài viết trên Google. Nếu bài đã index, hãy cẩn thận.

Thời gian: Giả sử hôm nay là ngày 24/04. Nếu bạn đổi Thời gian qua ngày 30/04

  • Bài viết sẽ chuyển về trạng thái Đặt lịch đăng, và sẽ được đăng lại vào ngày 30/04
  • Người đọc không thể truy cập bài viết đó, trước ngày 30/04

bai-viet-dat-lich-min

Mật khẩu: đặt mật khẩu cho bài viết, người đọc cần gõ mật khẩu mỗi khi vào đọc bài

Bài được đặt mật khẩu sẽ hiện thêm một dòng bên phải tên bài

Và mỗi khi vào bài viết, dù là người viết hoặc người đọc, đều phải nhập mật khẩu

Riêng tư: Bài viết chuyển qua chế độ Riêng tư, chỉ có đăng nhập mới có thể đọc được.

Tác giả: Nếu website chỉ có một tài khoản duy nhất, bạn sẽ không thấy mục này. Mục tác giả cho phép đổi Tác giả của bài viết hiện tại.

Chuyên mục: có thể chọn một hoặc nhiều chuyên mục cho bài viết

Thẻ: tạo thẻ cho bài viết, nếu nhiều thẻ thì tách nhau bằng dấu phẩy

Cho phép bình luận: Nếu đánh dấu, phần bình luận cuối bài viết sẽ bị tắt

Trạng thái: Bạn có thể chuyển bài viết qua trạng thái Nháp, Chờ duyệt, Đã lên lịch, Đã xuất bản

  • Nháp: bài viết vẫn chưa được đăng, và người đọc sẽ không thấy
  • Đã lên lịch: bài viết chờ đăng vào ngày được lên lịch trong tương lai
  • Đã xuất bản: bài viết đã được đăng
  • Chờ duyệt: bài viết cần quyền Admin (Quản trị viên) hoặc Editor (biên tập) duyệt để đăng

Dán bài này lên đầu: Dán bài viết lên đầu danh sách bài viết ở Trang chủ hoặc Chuyên mục bài viết