SupportCandy – Tạo trang hỗ trợ cho WordPress

Cập nhật: 09/03/2020

Nếu bạn đã từng tạo ticket ở các trang hosting để yêu cầu hỗ trợ….thì SupportCandy cho phép bạn tạo ra một trang như thế.

Plugin này rất dễ cài đặt, sử dụng, nhiều tính năng mạnh mẽ và đặc biệt đang được dịch qua Tiếng Việt (33%).

Mô tả nhanh

 • Số kích hoạt: 5000+
 • Đánh giá: 51/66 (5 sao)
 • Tương thích WP bản mới nhất hiện tại (WP 5.3)

Tính năng nhanh

 • Không giới hạn ticket
 • Thêm không giới hạn nhân viên
 • Cho phép tạo ticket mà không cần đăng kí tài khoản
 • Tương thích với WooCommerce (tạo thêm tab Hỗ trợ trong trang tài khoản WooCommerce)
 • và nhiều thứ khác, bạn có thể tự khám phá thêm

Tình trạng

 • Số từ cần dịch: 1000+ từ
 • Đã dịch: 33%

Chú ý

 • Plugin cần được dịch >95% thì sẽ đồng bộ vào trang giới thiệu và trang quản lí Plugin
 • Chúng ta cần dịch trang giới thiệu plugin tại đây và trang quản lí plugin (khi cài đặt)

Tham gia dịch

Đăng kí tài khoản và dịch tại đây. Sau khi dịch xong bạn có thể tham gia nhóm này và yêu cầu duyệt bản dịch của bạn.