Tách bài viết thành nhiều trang trong WordPress

Bạn sẽ xử lí như nào với một bài viết có nội dung rất rất dài, kéo chuột mỏi tay vẫn chưa hết?

Giải pháp thường dùng nhất là tách thành nhiều bài viết.

Giải pháp hay hơn nữa là tách bài viết thành nhiều trang.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy ở nhiều blog, cuối bài thường có đánh số 1,2,3…click vào sẽ hiện ra nội dung tiếp theo của bài đó.

Họ đã dùng cách tách bài thành nhiều trang, để làm gọn chiều cao bài viết, và tiện cho người đọc hơn.

themevi-tach-bai-viet3-min

Bước 1. Mở bài viết cần tách trang

Đặt con trỏ chuột tại vị trí sẽ kết thúc trang đầu tiên

themevi-tach-bai-viet1-min

Bước 2. Tách bài viết

Bấm tổ hợp phím Shift Alt P, bạn sẽ thấy 1 dòng Page Break được chèn vào bài

themevi-tach-bai-viet2-min

Bước 3. Lưu bài viết và xem kết quả

themevi-tach-bai-viet3-min