Hướng dẫn tăng PHP Memory Limit

Trong nhiều trường hợp, hosting sẽ thiết lập giới hạn Memory Limit mà WordPress có thể sử dụng, và điều này tạo ra một số lỗi khi sử dụng WordPress như không tải được Tùy biến, Elementor tải liên tục…

Và sau đây là hai cách đơn giản để tăng giới hạn này.

Cách dễ nhất

Hãy liên hệ hosting và nhờ họ. Họ chỉ mất vài phút để làm việc đó thôi!

Sửa wp-config.php

Tìm tập tin wp-config.php và sau đó thêm vào dòng này

define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');