Tạo Button trong WordPress 4.x và 5.x

Cập nhật: 18/06/2019

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo Button trong WordPress, cho cả hai phiên bản là WordPress 4.X và 5.X

Tạo Button trong WordPress 4.x

Trình soạn thảo mặc định của WordPress không có tính năng chèn button. Vì vậy bạn cần sử dụng chút ít HTML/CSS để tạo nút.

Nhưng nếu không biết HTML/CSS, bạn vẫn có thể tạo button đẹp trong WordPress với hướng dẫn sau:

Bước 1. Cài đặt và kích hoạt plugin Forget About Shortcode Buttons

forget-about-shortcode-buttons-1

forget-about-shortcode-buttons-2

Bước 2. Tạo hoặc Chỉnh sửa một bài viết bất kỳ. Bạn sẽ thấy có thêm một nút Insert Button

chen-button-wordpress-1-min

Bước 3. Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn, và bấm vào Insert Button

Theo thứ tự từ phải qua thì:

  • Medium: Kích thước button
  • Flat: Hiệu ứng button
  • ABC (gạch giữa): tạo gạch giữa chữ như hình dưới
  • I: tạo chữ in nghiêng
  • B: tạo chữ đậm
  • Hình vuông có màu đầu tiên (sát B): Màu nền của button
  • Hình vuông có màu thứ 2 (bên trái): Màu chữ
  • Text: Gõ vào tên của nút
  • URL: Chèn liên kết cho nút
  • Icon: Chèn biểu tượng icon cho nút, hỗ trợ Dashicons. Có thể chèn icon vào trước hoặc sau chữ

chen-button-wordpress-3-min

Add Nowfollow: thêm thuộc tính nofollow cho liên kết

Open link in a new tab: Mở liên kết của nút trong một cửa sổ mới của trình duyệt (tab mới đó)

Cuối cùng là bấm vào Update

chen-button-wordpress-4-min

Tạo Button trong WordPress 5.x