Tạo đường viền cho ảnh trong WordPress

Cập nhật: 18/06/2019

Để tạo đường viền cho ảnh trong WordPress, cụ thể là ảnh bài viết như hình dưới, chỉ cần làm theo các bước.

add-border-1-min

1. Truy cập vào Appearance (Giao diện) > Customize (Tùy biến/Tùy chỉnh)

appearance-customize1-min

2. Bấm Custom CSS (Additional CSS/CSS bổ sung)

additional-css-min

3. Chèn CSS sau

p img {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #f6f6f6;
border-radius: 5px;
}

add-border-2-min

Giải thích:

  • Border-Color: bạn có thể dùng tên màu sắc (red, black, white, green) hoặc mã màu (#fff, #f6f6f6, #d3d3d3..)
  • Border-Width: bạn có thể dùng PX (1px, 2px, 3px..)
  • Border-Style: có các kiểu chính là Solid, Double, Dotted, Dashed
  • Border-Radius: bo tròn các góc, bạn có thể dùng PX hoặc phần trăm