Tạo đường viền cho ảnh trong WordPress

Để tạo đường viền cho ảnh trong WordPress, cụ thể là ảnh bài viết như hình dưới, chỉ cần làm theo các bước.

add-border-1-min

1. Truy cập vào Appearance (Giao diện) > Customize (Tùy biến/Tùy chỉnh)

appearance-customize1-min

2. Bấm Custom CSS (Additional CSS/CSS bổ sung)

additional-css-min

3. Chèn CSS sau

p img {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #f6f6f6;
border-radius: 5px;
}

add-border-2-min

Giải thích:

  • Border-Color: bạn có thể dùng tên màu sắc (red, black, white, green) hoặc mã màu (#fff, #f6f6f6, #d3d3d3..)
  • Border-Width: bạn có thể dùng PX (1px, 2px, 3px..)
  • Border-Style: có các kiểu chính là Solid, Double, Dotted, Dashed
  • Border-Radius: bo tròn các góc, bạn có thể dùng PX hoặc phần trăm