Tạo Facebook App và lấy Facebook App ID (Cập nhật 2019)

app-id5-min

Trên mạng cũng có rất nhiều bài viết nói về cách tạo Facebook App, tuy nhiên hầu hết bài viết đều đã quá cũ, khác xa hoàn toàn với giao diện Facebook hiện tại.

Chính vì vậy mình đã viết thêm bài này, hỗ trợ cho các bạn newbie, tìm được hướng dẫn tạo Facebook App dễ dàng.

Phần 1. Tạo Facebook App

Bước 1. Truy cập Developers.Facebook.com

Chọn My Apps > Add New App

facebook-developers1-min

Bước 2. Điền tên App

  • Display Name: Tiếng Việt không dấu, viết liền nhau
  • Contact Email: điền email của bạn

rồi bấm Create App ID

app-id1-min

Sẽ có hộp xác nhận xuất hiện. Bấm vào I’m not a robot rồi Submit

app-id2-min

Bước 3. Điền thông tin App

Truy cập vào Settings > Basicapp-id3-min

Nhìn qua bên phải và điền đầy đủ thông tin cần thiết

  • Namespace: viết thường, không dấu, liền nhau, KHÔNG chứa số, kí tự đặc biệt
  • App Domains: tên miền của website muốn cài chat Facebook (sau này bạn có thể sử dụng App này cho nhiều tên miền)
  • Privacy Policty URL: trang chính sách bảo mật
  • Terms of Service URL: trang điều khoản sử dụng
  • Hai trang này bạn chỉ cần tạo trên web, rồi viết vài dòng gì đấy, để FB biết là có, chứ không cần viết đầy đủ đâu.
  • Category: chọn danh mục cho App
  • Business Use: mục đích sử dụng, sử dụng cho cá nhân (support for my own business), sử dụng để cung cấp dịch vụ cho người khác (provide services to other businesses)

rồi bấm Save Changes

app-id5-minBước 4. Bật App

Bấm chuột vào OFF để bật App

app-id6-min

Bấm Confirm

app-id7-min

Thành công!

app-id8-min

Phần 2. Lấy Facebook App ID

Đây chính là Facebook App ID và Facebook App Secret

lay-facebook-app-id-min