Tạo Form đăng bài cho thành viên trong WordPress

caldera-forms-processor2-min

Nếu bạn Google, sẽ thấy rất nhiều bài viết hướng dẫn tạo form đăng bài cho thành viên trong WordPress. Nhưng, đa phần là sử dụng các plugin bên ngoài, khá cồng kềnh, hoặc là phải sử dụng code.

Nếu bạn sử dụng Caldera Forms – Plugin tạo form liên hệ miễn phí nhưng rất mạnh mẽ, bạn cũng có thể tạo form đăng bài cho thành viên với plugin này!

Form hỗ trợ cả Custom Fields của Advanced Custom Fields (ACF) nhé! Sẽ có bài viết riêng hướng dẫn tạo form đăng bài có ACF Field.

Bước 1. Cài đặt và kích hoạt SMTP Caldera Forms (nếu chưa cài đặt)

Bước 2. Cài đặt và kích hoạt Caldera Custom Fields

caldera-custom-field1-min

Bước 3. Tạo form đăng bài

Giả sử Form đăng bài sẽ có các trường sau: Tên bài viết, Nội dung bài viết, Ảnh đại diện, Chuyên mục, Thẻ Nút gửi bài.

Truy cập vào Caldera Forms > New Form

caldera-form1-min

Bấm vào Blank Form

caldera-form-blank-form-min

Đặt tên Form rồi bấm Create Form

caldera-form-dat-ten-form-min

Bấm vào icon dấu cộng ở giữa khung màu trắng để thêm trường Tên bài viết

caldera-form-tao-field1-min

Bấm vào Set Field ở Single Line Text

caldera-form-single-line-text1-min

Điền thông tin cần thiết

Bên phải:

 • Name: tên nhãn
 • Hide Label: Có ẩn đi tên trường khi hiển thị ra ngoài không
 • Placeholder: văn bản sẽ hiển thị ở mục nhập
 • Required: bắt buộc điền hay không

Bên trái: tên nhãn (chính là “Tên bài viết”), placeholder (chính là “Tên bài viết, có dấu”)

caldera-form-single-line-text2-min

Bấm vào dấu + để thêm mục mới

caldera-form-them-field1-min

Tiếp tục di chuột vào mục vừa thêm, bấm biểu tượng cộng (+) để thêm trường Nội dung bài viết

caldera-form-tao-field2-min

Bấm vào Set Field ở Rich Editor

caldera-form-rich-editor1-min

Điền thông tin tương tự Singe Line Text

caldera-form-rich-editor2-min

Tiếp tục bấm vào + để thêm mục mới, và bấm + tiếp để thêm trường Ảnh đại diện. Ta sẽ sử dụng Field File để làm ảnh đại diện

caldera-form-file1-min

Ta sẽ được

caldera-form-file2-min

Tiếp tục các thao tác như phía trên để tạo Chuyên mục. Với chuyên mục ta cần sử dụng Field Checkbox

caldera-form-checkbox1-min

Với chuyên mục, sau khi điền thông tin cần thiết như Name, Slug, Required, bạn đánh dấu vào Auto Populate

caldera-form-checkbox2-min

Và cuối cùng ta là thực hiện các thao tác tương tự để tạo nút Đăng bài

caldera-form-button1-min

Nhớ Type phải để mặc định là Submit

caldera-form-button2-min

Bấm Save Form để lưu lại. Và bấm Preview để xem trước form trông như nào.

caldera-form-save-preview1-min

Và form sau khi Preview

form-dang-bai-preview1-min

Bước 4. Tạo chức năng đăng bài

Đây là bước liên kết form đăng bài với WordPress để tạo chức năng đăng bài.

Bấm vào Processor > Add Processor

caldera-forms-processor1-min

Bấm vào Use Processor tại Save as Post Type

caldera-forms-processor2-min

Điền thông tin cần thiết

 • Post Type: chọn là Bài viết
 • Post Status: draft (đăng thành bản nháp, và cần duyệt), publish (đăng không cần duyệt), private (đăng và để ở chế độ riêng tư)
 • Post Title: chọn đúng Field Tên bài viết đã tạo ở Bước 3
 • Post Content: chọn đúng Field Nội dung bài viết đã tạo ở Bước 3

caldera-form-frontend1-min

 • Comment Status: bật (Open) hoặc tắt (Closed) bình luận cho bài viết
 • Featured Image: chọn Field Ảnh đại diện đã tạo ở Bước 3
 • Chuyên mục: chọn đúng Slug của Field Chuyên mục đã tạo ở bước 3. Hoặc bạn cũng có thể gõ lại theo định dạng %slug%

caldera-form-frontend2-min

Và cuối cùng là bấm Save Form, và Preview để xem kết quả.

caldera-form-save-preview1-min

Bước 5. Thử chức năng của form đăng bài

Thử điền thông tin vào Form đăng bài

caldera-form-frontend-test1-min

Thành công!

caldera-form-frontend-test2-min