Tạo A và CNAME Record cho tên miền Namesilo

namesilo-aaa-record2

Khá nhiều bạn thắc mắc về cách tạo A Record, CNAME Record khi trỏ tên miền Namesilo về Hosting.

Vì vậy, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo 2 loại Record này nhé!

Lưu ý quan trọng

Trước khi đi vào tạo Record cho tên miền, bạn cần lưu ý một điểm quan trọng. Bạn phải sử dụng Nameserver mặc định của Namesilo.

Kiểm tra Nameserver

Để coi Namesilo có đang dùng Nameserver mặc định không, bạn làm theo các bước

1. Đăng nhập vào Namesilo

gia-han-ten-mien-namesilo1-min

2. Đến phần quản lý tên miền

Bấm Manage My Domains để xem danh sách tên miền bạn đã mua ở Namesilo

gia-han-ten-mien-namesilo2-min

3. Đánh dấu vào tên miền và chọn Change Nameserver

chon-ten-mien-namesilo-min

4. Kiểm tra nameserver

Nếu bạn thấy xuất hiện 3 địa chỉ như hình dưới, tức là tên miền của bạn đang sử dụng Nameserver mặc định của Namesilo.

namesilo-nameserver-mac-dinh

Trường hợp bạn thấy địa chỉ khác, tức là bạn đang sử dụng Nameserver của đơn vị khác. Và bạn cần đổi về Nameserver mặc định của Namesilo, thì việc tạo Record mới có giá trị!

Đổi Nameserver về mặc định

Nếu bạn đang sử dụng cặp Nameserver khác, bạn cần đổi về mặc định của Namesilo để tạo các Record. Các bước như sau:

Bấm vào Click here to select our default namservers

namesilo-doi-nameserver1

Nó sẽ đổi về mặc định

namesilo-doi-nameserver2

Kéo xuống cuối trang, bấm SUBMIT để lưu lại. Sẽ mất từ vài giờ – 1 ngày để việc cập nhật thay đổi hoàn tất.

Hướng dẫn tạo Record tên miền Namesilo

Truy cập phần tạo Record

1. Đăng nhập vào Namesilo

gia-han-ten-mien-namesilo1-min

2. Đến phần quản lý tên miền

Bấm Manage My Domains để xem danh sách tên miền bạn đã mua ở Namesilo

gia-han-ten-mien-namesilo2-min

3. Đánh dấu tên miền

Đánh dấu tên miền và bấm vào biểu tượng quả cầu

namesilo-doi-dns

4. Xóa Record

Tiếp theo là xóa hết Record mặc định do Namesilo tạo, bằng cách bấm lần lượt vào 4 dấu X đỏ > OK

namesilo-doi-dns2

Tạo Record A

Record A được dùng để trỏ tên miền (tenmien.com) hoặc (www.tenmien.com) về hosting. Tức là khi trỏ xong, chỉ cần gõ địa chỉ tên miền, trình duyệt sẽ đưa bạn đến hosting.

Bấm vào A > Sẽ xuất hiện thêm một hộp như bên dưới.

Kiểu 1. Nếu bạn muốn trỏ tenmien.com về hosting, không có www đằng trước, thì điền:

 • Hostname: không điền gì
 • IPv4 Address: địa chỉ IP của Hosting
 • TTL: để mặc định

rồi bấm SUBMIT để lưu

namesilo-a-record

Kiểu 2. Nếu bạn muốn trỏ www.tenmien.com về hosting, có www đằng trước, thì điền:

 • Hostname: điền www
 • IPv4 Address: địa chỉ IP của Hosting
 • TTL: để mặc định

namesilo-a-record2

Chỉ cần tạo 1 trong 2 kiểu thôi. KHÔNG tạo cả 2 kiểu

Tạo AAA Record

AAA Record giống với A, chỉ khác một điều, AAA được dùng cho IPv6, còn A là cho IPv4.

IPv6 có dạng: 20012001:db8:1000::200 (nói chung là có cả chữ và số), còn IPv4 chỉ có số thôi.

Kiểu 1. Nếu bạn muốn trỏ tenmien.com về hosting, không có www đằng trước, thì điền:

 • Hostname: không điền gì
 • IPv6 Address: địa chỉ IPv6 của Hosting
 • TTL: để mặc định

rồi bấm SUBMIT để lưu

namesilo-aaa-record1

Kiểu 2. Nếu bạn muốn trỏ www.tenmien.com về hosting, có www đằng trước, thì điền:

 • Hostname: điền www
 • IPv6 Address: địa chỉ IPv6 của Hosting
 • TTL: để mặc định

namesilo-aaa-record2

Chỉ cần tạo 1 trong 2 kiểu thôi. KHÔNG tạo cả 2 kiểu

Tạo CNAME Record

Khi bạn muốn gõ www.tenmien.com thì nó sẽ đi đến tenmien.com hoặc ngược lại, bạn có thể sử dụng CNAME.

Đặc biệt, khi trỏ tên miền về hosting, chúng ta cũng thường chỉ tạo 2 cặp Record là A và CNAME hoặc AAA và CNAME.

Nếu bạn đã tạo A Record – Kiểu 1 (hoặc AAA Record – Kiểu 1), thì chỉ cần tạo CNAME như bên dưới.

namesilo-cname-record1

Nếu bạn đã tạo A Record – Kiểu 2 (hoặc AAA Record – Kiểu 2), thì chỉ cần tạo CNAME như bên dưới.

namesilo-cname-record2

SUBMIT để lưu thôi.

Vậy là xong rồi đó 🙂