Tạo thông báo tùy chỉnh cho Caldera Forms

Cập nhật: 18/06/2019

Đặt vấn đề: Sau khi gửi Form, bạn sẽ thấy xuất hiện 1 thông báo, mặc định là Form has been submitted sucessful….

Để sửa nó thành thông báo khác thì rất dễ. Nhưng để tùy chỉnh nó thay đổi theo giá trị người dùng nhập vào thì sao?

Ví dụ form như hình

form-thong-bao-tuy-chinh-caldera-forms1-min

Thông báo tương ứng

thong-bao-sau-khi-dien-form2-min

Giải pháp

Nhờ giúp đỡ của GiangLe.Dev, mà mình đã tìm ra giải pháp, đó là sử dụng Slug để điền vào phần thông báo trong Caldera Forms.

Bước 1. Tạo form liên hệ

Đầu tiên hãy cứ tạo 1 form liên hệ đi đã, mình sẽ ví dụ qua 1 form đơn giản, còn form nhiều trường hơn cứ làm tương tự.

  • Tên: Single Line Text
  • Bạn muốn tư vấn gì: Dropdown Select
  • Email: Email Address
  • Gửi: Button

form-lien-he-don-gian-1-min

với trường Bạn muốn tư vấn gì, bấm vào Add Option để thêm các lựa chọn

form-lien-he-don-gian-2-min

Và mỗi trường đều có 1 mục gọi là Slug, nó được tự động tạo ra, hoặc bạn có thể đổi

slug-1-min

hoặc

slug-2-min

Bước 2. Tùy chỉnh thông báo

Bấm vào Form Settings

tuy-chinh-thong-bao-forms-2-min

Và hãy đổi thông báo tại Success Message. Mình đã điền thông báo mẫu rồi.

Chào bạn %ten%. Vấn đề %tu_van_gi% đã được gửi. Chúng tôi sẽ trả lời qua địa chỉ email %email% của bạn nhé!

Lưu ý ten, tu_van_giemail chính là Slug của các trường đã nói ở trên. Nó sẽ thay đổi theo từng thông tin người dùng nhập vào Form!

Slug của form bạn là gì, hãy điền vào tương ứng, và lưu lại Form. Vậy là xong. Khá đơn giản.

Đây là Form mình đã tạo! Bạn cũng có thể tải Form này về và nhập vào Caldera Forms (qua tính năng Import), rồi nghiên cứu, link tải ở bên dưới form này.