Hướng dẫn thay đổi Logo cho Website

Hướng dẫn thay đổi Logo cho Website sử dụng WordPress

Bước 1. Truy cập vào Giao diện -> Tùy biến

giao-dien-admin-left-bar-1-min

Bước 2. Tìm phần Nhận diện Site (thường là mục đầu tiên trong phần Tùy biến)

thay-doi-favicon-wordpress-2

Bước 3. Tại phần Logo -> Chọn Logo

thay-doi-logo-wp-1

Bước 4. Chọn Logo từ Thư viện hoặc Tải tập tin lênthay-doi-favicon-wordpress-4-min

Bước 5. Cắt ảnh cho đẹp, hoặc Bỏ cắt (nếu bạn không muốn)

thay-doi-logo-wp-2-min

Bước 6. Chọn Đăng bài viết. Vậy là xong

thay-doi-logo-wp-3