Hướng dẫn thêm website WordPress vào ManageWP

Để thêm một website vào ManageWP bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1. Sử dụng Plugin ManageWP Worker

Bước 1. Cài đặt và kích hoạt plugin ManageWP Worker

Truy cập vào Plugin > Cài mới > Gõ managewp worker > Cài đặt

và Kích hoạt

managewp-cai-dat2-min

Bước 2. Truy cập vào Plugin đã cài đặt > View connection key

themevi-them-web-vao-managewp2-min

Bước 3. Bấm Copy

managewp-connection-key-min

Bước 4. Đăng nhập vào trang quản lý ManageWP, bấm vào dấu cộng và chọn Add website

themevi-them-web-vao-managewp4-min

Bước 5. Điền địa chỉ website và chọn Add website

themevi-them-web-vao-managewp5-min

Bước 6. Bấm vào Use connection key instead

themevi-them-web-vao-managewp6-min

Bước 7. Dán Connection Key đã lấy ở Bước 3 rồi bấm Add website

themevi-them-web-vao-managewp7-min

Bước 8. Chờ ManageWP kết nối với website

themevi-them-web-vao-managewp8-min

Bước 9. Kết nối thành công

  • Go to website dashboard: đi tới trang quản lý website ở ManageWP
  • Add another web…: thêm website khác

themevi-them-web-vao-managewp9-min

Cách 2. Sử dụng tài khoản WordPress

Bước 1. Truy cập vào ManageWP và bấm Login

themevi-them-web-vao-managewp10-min

Bước 2. Điền thông tin tài khoản và bấm Sign in

themevi-them-web-vao-managewp12-min

Bước 3. Bấm vào dấu cộng (góc trái phía trên) > chọn Add website

themevi-them-web-vao-managewp4-min

Bước 4. Điền địa chỉ website và chọn Add website

themevi-them-web-vao-managewp5-min

Bước 5. Điền tên tài khoản, mật khẩu và bấm Add website

themevi-them-web-vao-managewp13-min

Bước 6. Chờ ManageWP kết nối với website

themevi-them-web-vao-managewp8-min

Bước 7. Thành công

themevi-them-web-vao-managewp9-min

Sửa lỗi trên Hosting Cloudways

Khi bạn thêm website ở Hosting Cloudways (xài tên miền ngẫu nhiên dạng XXX.Cloudwaysapps.com) theo Cách 02 bạn sẽ gặp lỗi như sau.

managewp-cloudways-loi1-min

Cách xử lí là hãy thực hiện lại từ đầu theo Cách 01.

Đôi khi bạn sẽ gặp thêm lỗi tiếp nữa là. Chỉ cần bấm Continue

managewp-cloudways-loi2-min

Sau đó bấm Add website

managewp-cloudways-loi3-min

Thành công!

managewp-cloudways-loi4-min

>> Đọc tiếp chuỗi bài viết về sử dụng ManageWP cho WordPress