27+ Theme WordPress đẹp cho Blog cá nhân (+ Link tải)

Tổng hợp một số Theme WordPress đẹp cho blog cá nhân. Bạn có thể sử dụng các theme blog này để tạo blog cá nhân đẹp, hoặc tạo trang tin tức đơn giản.

Liên kết tải Theme cuối bài.

01. Subscribe Theme

02. Keyword Theme

03. GoodPress Theme

04. Improve Theme

05.Revolution Theme

06. Standard Theme

07. Revenue Theme

08. Goodsite Theme

09. MyShare Theme

10. MySocial Theme

11. PureLife Theme

12. Starter Theme

13. BlogNow Theme

14. NewsBlock Theme

15. MakeMoney Theme

16. Advanced Magazine Theme

17. Brittany Light

brittany_lite

18. Pinmaister

pinmaister

19. Paperbag

paperbag

20. Olsen Light

olsen_light

21. Noozbeat

noozbeat

22. El Greco

elgreco

23. Moment

moment

24. Tinos

tinos

25. Nilmimi

Nilmini-WordPress-Theme

26. Waipoua

Waipoua-WordPress-Theme

27. Renkon

Renkon-WordPress-Theme

 

 

Tải theme blog 01-16: http://bit.ly/themeblogwps

Tải theme blog 17 – 24: http://bit.ly/cssigniter-blog

Tải theme 25 – 27: http://bit.ly/elma-blog

Ảnh: HappyThemes.com & CSSIgniter.com & Elmastudio.de

Hi vọng những Theme Blog WordPress đẹp ở trên sẽ giúp bạn làm được một trang blog cá nhân đẹp, hoặc thậm chí là một web tin tức hấp dẫn!

1 bình luận về “27+ Theme WordPress đẹp cho Blog cá nhân (+ Link tải)”

Bình luận đã đóng.