Beaver Builder làm việc tốt với Theme nào?

Beaver Builder được thiết kế để làm việc với mọi theme. Tuy nhiên có một số trường hợp bạn không nên sử dụng Beaver Builder.

  • Theme đã tích hợp kèm với Page Builder khác ví dụ Themify Builder, Divi, Visual Composer (WPBakery), Elementor,…
  • Theme được thiết kế chỉ để làm việc với Page Builder khác, ví dụ Divi Theme cho Divi Builder, Thrive Theme cho Thrivi Architect
  • Theme không sử dụng vòng lặp WordPress (WordPress loop)
  • Theme được nhúng hoặc hardcode với phiên bản jQuery của riêng nó

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trả phí của một theme bất kỳ, hãy thử phiên bản miễn phí của Beaver là Beaver Builder Lite. Và nếu bạn sử dụng không thấy vấn đề gì, lúc đó hẵng quyết định nâng cấp lên Beaver bản trả phí.

Một số Theme làm việc tốt với Beaver Builder, được cộng đồng khuyên dùng là