4 Theme Phim Free cho WordPress

Tổng hợp các Theme Phim Free cho WordPress. Mình sẽ cập nhật thêm nếu có Theme đẹp, cập nhật ổn định và cài đặt dễ dàng.

Tải Theme ở cuối bài.

01. Video Cloud

02.Video Host

03. FastVideo

04. VideoNow

Tải toàn bộ tại: http://bit.ly/themeblogwps