7+ Theme WordPress Công ty Xây dựng

Những Theme WordPress công ty xây dựng dưới đây đều được tổng hợp dựa trên: nhiều người dùng, cập nhật ổn định, và được đánh giá cao.

100% GPL là bạn có quyền bán lại Theme đó cho người khác. Hoặc sử dụng Theme cho nhiều dự án (nếu đó là theme trả phí).

Theme 1. Construction – WP Construction, Building Business

Số sale: 8 454

Cập nhật: 15/02/2019

Tương thích với: Visual Composer

Tương thích WP 5.x:

Demo & Tải

Theme 2. BuildPress

Số sale: 7 423

Cập nhật: 27/03/2019

Page Builder: Visual Composer

Tương thích WP 5.x:

Giấy phép: 100% GPL

Demo & Tải

Theme 3. Constructo

Số sale: 5 057

Cập nhật: 16/04/2019

Page Builder: Visual Composer

Tương thích WP 5.x:

Demo & Tải

Theme 4. Renovate

Số sale: 4 216

Cập nhật: 05/06/2019

Page Builder: Visual Composer

Tương thích WP 5.x:

Demo & Tải

Theme 5. RT-Theme 19

Số sale: 4 058

Cập nhật: 22/05/2019

Page Builder: Visual Composer

Tương thích WP 5.x:

Demo & Tải

Theme 6. Pearl Business

Số sale: 4 498

Cập nhật: 18/07/2019

Page Builder: Visual Composer

Tương thích WP 5.x:

Demo & Tải

Theme 7. Construction – Construction Building Company

Số sale: 3 753

Cập nhật: 20/07/2019

Page Builder: Visual Composer

Tương thích WP 5.x:

Demo & Tải

2 bình luận về “7+ Theme WordPress Công ty Xây dựng”

Bình luận đã đóng.