17 Theme WordPress Khách Sạn Miễn Phí (+ Link tải)

sixty-one

Dưới đây là danh sách 12 Theme WordPress cho khách sạn miễn phí từ CSSIgniter và 05 Theme WordPress khách sạn từ ThemeForest.

Các theme này đã được chọn lọc từ các web bán theme chất lượng, cập nhật ổn định!

Link tải Theme ở cuối bài. Bấm vào tên Theme để xem Demo.

01. Moliere (Free)

moliere_featured

02. Kea (Free)

kea

03. Milos (Free)

milos-1

04. Palermo (Free)

palermo

05. Zermatt (Free) 

zermatt

06. Sun Resort (Free)

sun-resort

07. Olympus Inn (Free)

olympus-inn

08. SixtyOne (Free)

sixty-one

09. Philoxenia (Free)

philoxenia

10. Santorini Resort (Free)

santorini

11. HotelMotel (Free)

hotelmotel

12. Aegean Resort (Free)

aegean

13. Soho Hotel Booking

soho-hotel-theme

Mô tả theme

 • Tác giả: quitenicestuff – Power Elite Author trên ThemeForest (với hơn 1 triệu USD từ bán Theme WordPress).
 • 6500 sales
 • 310 đánh giá 4* và 5*
 • Liên tục cập nhật trong 06 năm (2013 – 2019)
 • Tương thích với WordPress 5.0

14. Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar Theme

bellevue-theme

Mô tả theme

 • Tác giả: Themovation – Power Elite Author
 • 5900 sales
 • 195 đánh giá 4* và 5*
 • Liên tục cập nhật từ 2015 – 2019
 • Tương thích với WordPress 5.0 và Elementor Page Builder
 • 8 Demo, 50+ Template
 • Giao diện kéo thả

15. Hotel WordPress Theme For Hotel Booking

hotel-3

Mô tả theme

 • Tác giả: GoodLayers – Power Elite Author
 • 5700 sales
 • 230 đánh giá 4* và 5*
 • Liên tục cập nhật từ 2015 – 12/2018
 • Tương thích với WordPress 5.0
 • 4 Demo

16. Sailing Hotel

salling

Mô tả theme

 • Tác giả: ThimPress (Việt Nam) – Power Elite Author
 • 2720 Sales
 • 200 đánh gía 4* và 5*
 • Liên tục cập nhật từ 2015 – 2019
 • Tương thích với WordPress 5.0
 • 5 Demo

17. Hotel Leisure

leisure

Mô tả theme

 • Tác giả: CurlyThemes – Elite Author
 • 2380 Sales
 • 100/113 đánh giá 4* và 5*
 • Liên tục cập nhật từ 2015 – 2019
 • Tương thích với WordPress 5.0
 • 9 Demo

Tải Theme WordPress khách sạn

Theme 01 – 12: http://bit.ly/cssi-hotel