Tích hợp MXRoute với Gmail

Tích hợp email tên miền MXroute với Gmail sẽ cho phép bạn gửi và nhận mail từ Gmail.

Để tích hợp email MXroute vào Gmail, bạn chỉ cần làm theo các bước sau

1. Tìm thông tin Email

Sau khi tạo email thành công trong MXroute, một cửa sổ với thông tin email sẽ hiện ra. Bạn cần lưu lại các thông tin này để tiến hành điền vào Gmail.

  • Username: [email protected]
  • Password: abc123456
  • Pop/Imap Server: mail.katec.vn
  • Smtp Server: mail.katec.vn port 587

2. Cài đặt Gmail

Đăng nhập vào tài khoản Gmail mà bạn muốn tích hợp với MXroute. Rồi bấm Cài đặt

Bấm Tài khoản và Nhập > Thêm địa chỉ email khác

Tên (điền gì cũng được) – Địa chỉ email (điền địa chỉ mail ở Bước 1, chính là Username đó). Rồi bấm Bước tiếp theo

Tiếp theo điền thông tin máy chủ SMTP (xem lại thông tin ở Bước 1).

Nhớ là mỗi tên miền/email thì thông tin dưới đây là khác nhau, chứ không phải gõ lại y hệt dưới đâu nhá

  • Máy chủ SMTP: mail.katec.vn
  • Tên người dùng: [email protected]
  • Mật khẩu: abc123456
  • Cổng: 587

rồi bấm Thêm tài khoản

Gmail sẽ yêu cầu nhập mã xác minh

3. Tìm mã xác minh

Truy cập vào email MXroute theo địa chỉ này. Điền username và password

Bạn sẽ thấy một email từ Gmail. Mở nó ra.

Bạn sẽ thấy mã xác minh

Quay lại cuối Bước 2, điền mã và bấm Xác minh

Gmail đã thêm email tên miền vào tài khoản

Bạn có thể bấm vào đặt làm mặc định, để khi gửi mail tiện hơn

4. Hoàn thành

Bây giờ, khi gửi email từ Gmail, bạn có thể chọn email tên miền rồi!

Xong rồi. Có thắc mắc gì bạn cứ bấm vào dưới nhé!