Tối ưu Database WordPress với WP Optimize

WP Optimize là plugin đơn giản giúp bạn tối ưu database WordPress. Plugin sẽ xóa đi các table dư thừa mà website không sử dụng, ngoài ra còn giúp xóa sạch các bản nháp, revision…cùng nhiều thứ khác nữa.

Để bắt đầu tối ưu database WordPress với WP Optimize, bạn chỉ cần làm theo các bước sau.

1. Cài đặt và kích hoạt WP Optimize

Truy cập vào Plugin > Add New (Cài mới)

plugin-cai-moi-themevi1-min

wp optimize vào ô tìm kiếm > Bấm Enter > Bấm Install Now.

Đợi một lúc, sau đó bấm Activate

2. Tối ưu Database

Sau khi cài đặt, bạn bấm vào WP-Optimize > Database

Bạn có thể bấm tối ưu tất cả trong một lần (Run all selected optimizations) hoặc tối ưu từng cái một (Run Optimization).

Giải thích một số cái

  • Optimize database tables: tối ưu table dư thừa trong database. Các table rác thường xuất hiện khi bạn xóa một plugin nào đó trên web, điển hình nhất là WooCommerce, iThemes Security, Caldera Forms..
  • Clean all post revisions: khi viết bài, web sẽ tự động lưu các bản nháp (revision), càng sửa nhiều thì số bản nháp này càng nhiều, và gây ảnh hưởng tới website, nếu web có quá nhiều bản nháp.
  • Clean all trashed posts: khi xóa bài, bài sẽ đi vào thùng rác chứ không xóa hẳn, thao tác này sẽ xóa hẳn bài viết khỏi website.
  • Remove spam and trashed comments: xóa các bình luận spam và bình luận trong thùng rác
  • Remove unapproved comments: xóa các bình luận chưa được duyệt
  • Mục khác: các mục chưa bị đánh dấu bạn nên cẩn thận khi tối ưu, tốt nhất là giữ nguyên nếu bạn không biết về chúng.

Bạn nên backup website trước khi tiến hành tối ưu database.

3. Tối ưu từng Table

Bạn có thể bấm qua Tab Table và tối ưu từng Database một.

Bấm vào Remove ở bên phải, WP Optimize sẽ xóa table đó ra khỏi website.

Vậy là xong rồi đó!