Trỏ tên miền Mắt Bão về Hosting

clouds-1768967_640

Để trỏ tên miền Mắt Bão về Hosting, bạn có thể làm theo các bước sau.

1. Tìm địa chỉ IP của Hosting

Bạn đọc hướng dẫn này để biết cách tìm địa chỉ IP của các Hosting/Server phổ biến hiện nay nhé!

2. Tiến hành trỏ tên miền

Truy cập vào Mắt Bão tại địa chỉ ID.Matbao.net và điền tên tài khoản và mật khẩu (đã gửi về email lúc mua tên miền)

tro-ten-mien-mat-bao1-min

Truy cập vào phần Tên miền

tro-ten-mien-mat-bao2-min

Và bên phải sẽ liệt kê các tên miền bạn đã đăng ký

tro-ten-mien-mat-bao3-min

Bấm vào Quản lý > chọn DNS

tro-ten-mien-mat-bao3-min

Tạo 2 Record A và CNAME với các thông số tương ứng và bấm Thêm bản ghi

Record A:

  • Host: điền @
  • Loại: A (Address)
  • TTL: Mặc định TTL
  • Giá trị: Địa chỉ IP đã lấy ở bước 1.

tro-ten-mien-mat-bao4-min

Record CNAME:

  • Host là www
  • Loại là CNAME (Alias)
  • TTL là Mặc định TTL
  • Giá trị là: tenmiencuaban, ví dụ ở đây là themevi.com

tro-ten-mien-mat-bao5

Mất khoảng 5 phút đến 3 giờ để những thiết lập này có hiệu lực.

Ảnh đại diện: Dzoko Stach/Pixabay